marți, 8 octombrie 2013

Publicat la 10/08/2013 05:38:00 p.m. de Anonim

Criza asistenţilor naşte drame

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu caută în continuare persoane interesate să devină asistenţi maternali profesionişti.


Autor: Mădălina MOCANU

În prezent, aproximativ 180 de asistenți au în grijă peste 350 de copii, iar numărul micuților care au nevoie de măsuri de protecție este în creștere. Doar două persoane au finalizat cursul de asistent maternal profesionist în urma apelurilor făcute de reprezentanții DGASPC Sibiu, de la începutul anului și până în prezent. Conducerea instituției este în permanentă căutare de persoane interesate de o astfel de meserie, aceea de a crește și îngriji la domiciliu copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani. „Având în vedere deficitul de personal, cât și numărul mare de copii pentru care se solicită instituirea unei măsuri de protecție, DGASPC recrutează persoane – potenţiali asistenţi maternali profesionişti (AMP), în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați“, explică Beatrice Muntean, purtătoarea de cuvânt a instituției. Persoanele interesate se pot prezenta la sediul din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, la Serviciul Management de Caz pentru Asistență Maternală, pentru a primi informațiile necesare și pentru a fi consiliate de către specialiști. Informații pot fi obținute și la numărul de telefon 0269/232.066, interior 43. 

Condiții și acte necesare

Printre principalele condiții solicitate pentru a deveni asistent maternal se numără domiciliul în județul Sibiu, minim 10 clase, persoana respectivă să nu fie angajată, însă cel puțin un membru al familiei să realizeze venituri stabile și să fie disponibilă să primească în plasament simultan doi copii. După etapa de informare, persoanele interesate vor întocmi un dosar, se va realiza evaluarea persoanei şi familiei, se va urma un stagiu de pregătire în asistenţă maternală, iar la final, după caz, se va propune atestarea ca asistent maternal profesionist de către Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu şi angajarea din momentul în care iau în plasament copilul sau copiii. Dosarul trebuie să conțină cererea de evaluare, CV-ul și motivele pentru care solicitantul dorește să devină AMP, copii legalizate după actele de stare civilă și actele de studii, o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, certificate medicale, cazier juridic al persoanei interesate și al tuturor persoanelor peste 18 ani cu care locuiește, un document care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței și o declarație pe proprie răspundere.
    Trimite prin e-mail