sâmbătă, 14 septembrie 2013

Publicat la 9/14/2013 06:41:00 p.m. de Anonim

Sute de mii de euro nerambursabili pentru proiecte pe Valea Hârtibaciului

Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Hârtibaciu"  (GAL-MH) anunţă prelungirea sesiunii de proiecte pe Măsura 413 - "Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale" până în data de 20 septembrie, orele 14.00.

În acest moment, sunt deschise măsurile: 312 - "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi", 313 - "Încurajarea activităţilor turistice" şi 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale".
Proiectele pot fi depuse până pe 20 septembrie 2013, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00, la secretariatul GAL-MH din oraşul Agnita, str. Avram Iancu nr. 66A.

Fonduri disponibile şi tipuri de beneficiari eligibili

Măsura 312 - "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi" - dispune de o alocare financiară nerambursabilă pentru sesiunea august 2013 de 260.568 de euro. Astfel, pot primi finanţare nerambursabilă maxim şase proiecte pentru investiţiile generatoare de profit cu valoarea maximă de 43.428 de euro. Beneficiarii eligibili sunt micro-întreprinderile şi persoanele fizice.
639.225 de euro au fost alocaţi pe Măsura 313 - "Încurajarea activităţilor turistice", în cadrul căreia micro-întreprinderile, persoanele fizice, comunele, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară şi ONG-urile pot accesa finanţări nerambursabile pentru două proiecte cu valoarea maximă de 74.862,5 euro, un proiect cu valoarea maximă de 85.000 euro, trei proiecte cu valoarea maximă de 127.500 euro, iar în cazul investiţiilor de interes public negeneratoare de profit poate fi finanţat un proiect cu valoarea maximă de 22.000 euro;
Măsura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" - li se adresează comunelor, Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ONG-urilor sau persoanelor fizice şi juridice. În cadrul acesteia pot fi finanţate două proiecte cu valoarea maximă de 28.250,5 euro.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitanţilor aferente fiecarei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. Beneficiarul va completa şi depune împreună cu proiectul aferent fiecărei măsuri "Declaraţia beneficiarului", disponibilă în format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu.
    Trimite prin e-mail