miercuri, 18 septembrie 2013

Publicat la 9/18/2013 04:32:00 p.m. de Anonim

Proiecte cu bani europeni


Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului a lansat o nouă sesiune de finanțare accesibilă persoanelor fizice, agenților economici, ONG-urilor și administrațiilor locale din Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Micăsasa, Moșna și Șeica Mică.

Fondul nerambursabil total disponibil alocat pentru aceasta depăşeşte suma de 1,4 milioane de euro, iar perioada de primire a propunerilor de finanțare este 12 septembrie – 31 octombrie. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice, micro-întreprinderile, ONG-urile și comunele, în funcție de specificul măsurii de finanțare. Prima dintre măsurile de finanţare deschise se referă la instalarea tinerilor fermieri, care pot primi maxim 24.000 de euro pentru un proiect. O altă măsură deschisă se referă la încurajarea activităţilor turistice, sau mai exact investiţii în infrastructura de primire turistică, în activităţi recreaţionale, în centre de informare şi trasee turistice, dar şi în dezvoltarea şi marketingul produselor turistice. Pentru un proiect se pot primi maxim 40.000 de euro. O altă măsură deschisă se referă la sprijinirea sectorului non-agricol. Mai exact, este vorba despre servicii pentru populaţia rurală şi sprijinirea activităţilor meşteşugăreşti. Alte două măsuri se referă la formarea profesională, informarea şi difuzarea de cunoştinţe, respectiv la implementarea proiectelor de cooperare. Detalii privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul www.galpm.ro și pe www.apdrp.ro, sau în fișa măsurii din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Fondurile sunt destinate proiectelor care urmează să fie implementate în comunele Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Micăsasa, Moșna şi Șeica Mică. (A. P.)
    Trimite prin e-mail