duminică, 16 iunie 2013

Publicat la 6/16/2013 04:05:00 p.m. de Anonim

Liceul Teoretic Dumbrăveni, un liceu cu o istorie de peste 100 de ani

Construit prin voinţa locuitorilor acestei mici urbe între anii 1890-1896 şi finanţat de autorităţile austro-ungare de la Budapesta, în ceea ce priveşte personalul didactic şi nedidactic, liceul a fost o importantă sursă de lumină pentru locuitorii din Erzsébetváros (astăzi Dumbrăveni).


Autor: prof. Costică  STAFIE

În anul 1918, liceul maghiar de la Dumbrăveni se transformă în liceu românesc şi ia numele de  „Timotei Cipariu“, după marele cărturar al şcolii Blajului. Prin reforma Învăţământului din anul 1948, Liceul Teoretic este desfiinţat, iar în locul lui se înfiinţează o şcoală cu profil agricol ce funcţionează şi astăzi în fosta clădire a Liceului „Timotei Cipariu“. Eforturile susţinute ale unor oameni de bine, dornici să reînfiinţeze acest liceu care a dat societăţii româneşti nume de mare valoare, scriitorul Teohar Mihadaş, prof. univ. Mircea Mutu, prof. univ. Octavian Şchiau, foşti decani sau prorectori ai Universităţii „Babeş Bolyai“ Cluj, şi alţii, au dus la reînfiinţarea între anii 1956 şi 1978 a Liceul Teoretic la Dumbrăveni.

prof. Costică STAFIE | director Liceul Teoretic Dumbrăveni: „Alăturându-ne foştilor absolvenţi amintiţi în rândurile de mai sus, ne-am dori ca prestigiul Liceului Teoretic de la Dumbrăveni să se ridice tot mai sus, cel puţin la standardele foştilor absolvenţi, să putem şi în viitor discuta despre profesori universitari, doctori, ingineri, ambasadori, plecaţi de pe băncile  liceului din Dumbrăveni, aşa cum astăzi ne place să-i amintim pe cei care au făcut cinste acestei şcoli.“

Renaştere după  Revoluţie

Vremurile tulburi ale anilor 1978-1980 determină desfiinţarea din nou a acestui liceu şi abia în anul 1990, prin efortul colectiv al cadrelor didactice, al directorilor Popescu Lucia şi Tempianu Radu, se reînfiinţează Liceul Teoretic la Dumbrăveni, nu în fosta lui clădire, aşa cum ar fi fost de drept legal şi normal, ci într-o nouă locaţie. Liceul dispune de cinci corpuri de clădiri, o sală de sport, laboratoare de fizică, chimie, informatică, Centru de Documentare, dotate la standarde apropiate de cerinţele unui învăţământ modern. Cei 986 de copii dispun de îndrumarea unui corp profesoral de foarte bună calitate, majoritatea profesorilor având gradul didactic I, sunt titulari sau în curs de titularizare, cu o pregătire de specialitate adecvată funcţiei care o ocupă.

În pas cu vremea

Rezultatele ne îndreptăţesc să sperăm la mai mult, chiar dacă am avut elevi olimpici la faza naţională la fizică, istorie, geografie şi un detaşament mult mai mare la fazele judeţene. Rezultatele la Evaluare Naţională din anul şcolar 2011-2012 şi Bacalaureat ne situează undeva peste media judeţului, dar asta nu ne dă dreptul să fim mulţumiţi, pentru că şi elevii din Dumbrăveni pot obţine rezultate remarcabile la olimpiade şi alte concursuri şcolare. Chiar dacă în ultima perioadă, datorită restrângerii bazei de selecţie, aşa cum am mai amintit, am fost obligaţi să renunţăm la profilul Matematică-Informatică şi să abordăm profilul Filologie, apreciez că şi la noul profil elevii se pot remarca, cele 28 de locuri aferente profilului nostru fiind ocupate în ultimii ani în totalitate de elevi cu medii cuprinse între 9,60 şi 6,70.
    Trimite prin e-mail