vineri, 24 mai 2013

Publicat la 5/24/2013 11:11:00 a.m. de Anonim

Termen de la Fisc


27 mai este data limită până la care contribuabilii din Mediaş şi din zonă trebuie să depună declaraţia-formular 200, privind venitul realizat în anul 2012. Nedepunerea acestui document se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 de lei. Sunt obligaţi să depună aceste declaraţii cei care au obţinut venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, determinate în sistem real, câştiguri nete anuale/pierderi nete anuale (generate de  transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise sau operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi orice alte operaţiuni de acest gen). La Administraţia Finanţelor Publice Mediaş sunt arondaţi 8.834 contribuabili. (A. L.)
    Trimite prin e-mail