sâmbătă, 2 martie 2013

Publicat la 3/02/2013 03:58:00 p.m. de Redacţie

Strategie pentru serviciile sociale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu a elaborat strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung, respectiv pentru perioada 2013-2017-2020. Aceasta a fost aprobată, joi după-amiază, în ședința de plen a consilierilor.


Autor: Aurelian LUNGU

Documentul a fost dezbătut şi avizat de comisia judeţeană privind incluziunea socială în şedinţa din 14 februarie, apoi supusă aprobării Consiliului Judeţean în cadrul şedinţei ordinare de ieri după-amiază. „Prin elaborarea acestei strategii ne-am propus dezvoltarea unui sistem funcţional de servicii la nivel judeţean care să sprijine persoanele vulnerabile să depăşească situaţiile de dificultate, să prevină şi să combată riscul de excluziune socială, să crească nivelul de trai şi să promoveze  incluziunea socială a acestora”, a subliniat Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu.

Întâlniri şi analize

Elaborarea strategiei s-a realizat în perioada octombrie 2012 - ianuarie 2013, în urma consultării furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi, prin solicitări de informaţii privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile existente și serviciile sociale propuse pentru a fi înființate. De asemenea, au fost organizate trei întâlniri cu reprezentanţii furnizorilor publici şi privaţi acreditaţi, iar draftul strategiei a fost publicat pe site-ul DGASPC şi pe cel al Consiliului Judeţean pentru consultare şi eventuale sugestii şi completări.

Mai bine în familie

Pentru copii, tineri şi familie se doreşte asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării și educării copiilor în cadrul propriilor familii, prin prevenirea separării copiilor de familie şi prin asigurarea de servicii de suport și îngrijire adaptate nevoilor copiilor cu dizabilități. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea rețelei de servicii pentru copilul lipsit de părinţii săi, prin creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din centrele de plasament ales DGASPC Sibiu şi prin întinerirea reţelei de asistenţă maternală. În paralel, se are în vedere dezvoltarea de servicii având drept scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială prin reducerea numărului de persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse. Acest demers îşi propune reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă şi dezvoltarea rețelei de unități de asistență medico-socială la nivelul județului. Trebuie dezvoltate serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie, care să conducă la creşterea gradului de siguranţă a victimelor violenţei în familie, prin înfiinţarea unui centru de primire în regim de urgenţă sau prin modernizarea şi dotarea celor existente. Tot în acest sens, trebuie avută în vedere scăderea numărului victimelor violenţei în familie prin asigurarea de centre de consiliere.

Prevenirea instituţionalizării

Pentru adulţii cu dizabilităţi, obiectivele urmărite vizează îmbunătăţirea rețelei de servicii, dezvoltarea de servicii specifice, dar şi dezvoltarea de noi servicii sociale rezidențiale. În plus, strategia analizează şi creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilități. prevenirea instituţionalizării şi dezvoltarea de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, deservite de un personal bine format, sunt de asemenea priorităţi judeţene.    Trimite prin e-mail