duminică, 20 ianuarie 2013

Publicat la 1/20/2013 12:26:00 p.m. de Redacţie

Dafora forează în Ungaria

Compania medieşeană Dafora S.A., liderul pieţei de foraj din România, a anunţat semnarea unui contract de foraj cu RAG Kiha Ltd. pentru lucrări ce urmează a fi executate în zona Szeged, Ungaria.


Autor: Aurelian LUNGU

Lucrările, care au o valoare estimată de 3 milioane de euro, se vor derula pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, şi includ săparea a două sonde ferme şi a uneia opţionale. Dafora a demarat forajul cu prima sondă de explorare. Ea are o adâncime de peste 2.000 m, iar lucrările de foraj sunt executate cu o instalaţie modernă şi competitivă pe plan internaţional, achiziţionată din Italia.

Experienţă internaţională

Prezenţa pe piaţa din Ungaria completează portofoliul Dafora în ceea ce priveşte experienţa bogată în afara ţării prin proiectele derulate în Uganda, Tanzania, Sudan, Mozambic, Franţa, Bulgaria şi Ucraina, la care se adaugă lucrările care vor fi executate în Israel la începutul acestui an. „Contractarea de lucrări de anvergură în afara graniţelor ţării este în continuare posibilă prin implementarea strategiei Dafora care urmăreşte creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii, coroborată cu nivelul superior al resurselor umane şi tehnice de care beneficiem. Ne bucură faptul că reuşim să ne facem cunoscuţi pe pieţele internaţionale, dar şi să menţinem relaţiile cu operatorii de foraj, ceea ce reprezintă o dovadă a recunoaşterii serviciilor oferite care îndeplinesc cerinţele exigente din domeniu“, a apreciat Cristina Şuteu, coordonatoarea departamentului de relaţii publice al Dafora.    Trimite prin e-mail