luni, 3 decembrie 2012

Publicat la 12/03/2012 01:09:00 p.m. de Anonim

Mii de euro pentru depozite agro-alimentare

Până pe 18 ianuarie 2013 se pot depune proiecte pentru construirea sau modernizarea depozitelor agro-alimentare din mediul rural pe Măsura 123 din PNDR - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice, anunţă Serviciul Strategii şi Programe din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu.


Autor: Aurelian LUNGU

Suma minimă pentru un proiect este de 5.000 euro, iar suma maximă este de 3.000.000 euro. Miercuri, 5 decembrie 2012, la ora 12, Consiliul Judeţean va organiza o întâlnire de lucru pe această temă, la Sibiu, unde vor participa specialişti ai Direcţiei pentru Agricultură, Camerei Agricole, Oficiului Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Ministerului Agriculturii – Compartimentul Dezvoltare Rurală şi la care sunt invitaţi potenţialii solicitanţi eligibili ai acestor proiecte: IMM-uri, cooperative agricole, grupuri de producători etc.

Stimul pentru resursele locale

Măsura 123 are ca obiectiv general creşterii competitivităţii  întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere printr-o mai bună utilizare a resurselor româneşti. Solicitanţii eligibili sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi alte întreprinderi, cooperative agricole de procesare a produselor agricole, societăţi cooperative de valorificare, întreprinderi familiale ori individuale, grupuri de producători constituite care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice.

Ce se poate face

Investiţiile care se pot finanţa vizează construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura internă şi de utilităţi, precum şi branşamentele şi racordurile necesare proiectelor şi anume: construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare; investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing; investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.    Trimite prin e-mail