sâmbătă, 15 octombrie 2011

Publicat la 10/15/2011 09:15:00 p.m. de Redacţie

Atenţie la utilizarea instalaţiilor de gaze naturale

Improvizaţiile la instalaţii şi manevrarea incorectă a aparatelor pe gaz constituie un permanent pericol de explozie.


Numai anul trecut, în zona de activitate a E.ON Gaz Distribuţie, două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 12 au avut de suferit în urma unor explozii sau incendii cauzate, în cea mai mare parte, de improvizaţii efectuate la instalaţiile interioare sau de manevrarea greşită a aparatelor alimentate cu gaze naturale.
Pentru a evita evenimente cu consecinţe atât de grave, consumatorii casnici trebuie să conştientizeze riscurile la care se expun prin utilizarea improvizaţiilor şi să manifeste o atitudine responsabilă, eliminând orice posibilitate de montare ilegală de racorduri la instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale.
De aceea, orice modificare la instalaţiile interioare trebuie realizată exclusiv prin intermediul unor firme specializate şi autorizate.
Totodată, dat fiind riscul major în producerea de explozii sau incendii ca urmare a manevrării necorespunzătoare a aparatelor alimentate cu gaze naturale, în special maşini de gătit de tip aragaz sau sobe, consumatorii trebuie să fie atenţi la modul de aprindere a arzătoarelor, astfel încât să nu genereze acumulări de gaz, aceasta fiind una din cauzele cele mai frecvente ce stau la baza exploziilor.
Respectarea de către consumatorii casnici a instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi apelarea la specialişti în cazul modificărilor la instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale sunt condiţii absolut necesare pentru a elimina posibilitatea de producere a unor evenimente grave.

Pentru siguranţa consumatorilor

E.ON Gaz Distribuţie informează că, pentru propria lor siguranţă, consumatorii trebuie să respecte cu stricteţe următoarele reguli privind utilizarea instalaţiilor de gaze naturale:
- Să nu doarmă cu focul deschis;
- Să nu doarmă în încăperi cu aparate de utilizare neracordate la coşul de fum (aragaz etc.);
- Să nu lase focul nesupravegheat la arzătoarele neautomatizate;
- Să nu folosească aparate de utilizare care nu sunt etanşe sau nu au tiraj;
- Să nu folosească improvizaţii la instalaţiile de utilizare;
- Să asigure o ventilare permanentă în încăperile unde funcţionează centralele termice sau aparatele de consum cu flacără liberă;
- Să asigure verificarea şi curăţarea coşurilor de fum cel puţin de două ori pe an;
În caz că simt miros de gaz, consumatorii sunt rugaţi să aplice următoarele măsuri de siguranţă:
- Să stingă toate focurile;
- Să deschidă imediat toate uşile şi ferestrele;
- Să sune de urgenţă la dispeceratul de intervenţii al E.ON Gaz Distribuţie;
- Să nu manevreze aparate electronice;
- Să nu aprindă lumina;
- Să nu verifice cu flacără instalaţiile de gaze naturale.
Modificarea instalaţiilor de gaz fără avizele necesare şi/sau de către persoane neautorizate prezintă un permanent pericol de explozii şi de intoxicaţii. Compania noastră solicită consumatorilor interesaţi să efectueze modificări ale instalaţiilor interioare să recurgă numai la serviciile unei societăţi sau ale unei persoane autorizate pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de gaze naturale. Doar în acest fel pot fi exploatate în condiţii de siguranţă instalaţiile interioare.
E.ON Gaz Distribuţie acordă o atenţie deosebită funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de alimentare cu gaze. În acest scop, echipele noastre sunt pregătite să intervină în timp util atunci când sunt semnalate probleme la aceste instalaţii.

Departament Comunicare Corporatistă
E.ON România
    Trimite prin e-mail