miercuri, 19 iunie 2024

Publicat la 6/19/2024 09:25:00 a.m. de

Municipiul Mediaș anunță finalizarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric”

 


Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș in calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “Modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric”, cod SMIS 121050, finantat prin Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – ”Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea mobilitații urbane durabile prin modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric și implementarea unui sistem integrat de trafic de management, bazat pe soluții inovative de eficientizare a transportului public în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluării în Municipiul Mediaș.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.       Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;

2.       Reducerea emisiilor GES cu 5,0 tone echivalent CO2, după implementarea proiectului;

3.       Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban;

4.       Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducatori auto, bicicliști, pietoni;

5.       Creșterea numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 2.250 pasageri, dupa implementarea proiectului.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

-         3 troleibuze noi achizitionate

-         18,95 km cale simpla lungime retea de contact troleibuz existenta modernizata – km cale simpla

-         14,3 km cale simpla lungime retea de contact troleibuz extinsa inclusiv 2 Statii de redresare mobila – km cale simpla

-         3 statii de transport public modernizate

-         1 sisteme de e-ticketing modernizate si extinse

-         1 sistem de management a traficului

-         1 pasaj peste CF 300 reabilitat

-         3 poduri reabilitate

-         2 platforme noi de intoarcere

Proiectul are o valoare totală de 67.375.366,14 lei din care 44.805.105,75 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 117 de luni, începând cu data de 09.12.2014 până la 31.08.2024, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare.


    Trimite prin e-mail