luni, 27 mai 2024

Publicat la 5/27/2024 01:25:00 p.m. de

Anunț public privind proiectul „REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL COPȘA MICĂ ETAPA 1“

PRIMĂRIA COPȘA MICĂ, titular al proiectului „REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL COPȘA MICĂ ETAPA 1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL COPȘA MICĂ ETAPA 1”.
 
           Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu din str. Hipodromului nr. 2A,în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.
 
           Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.
    Trimite prin e-mail