vineri, 24 mai 2024

Publicat la 5/24/2024 03:17:00 p.m. de

Anunt de mediu - urbanism Medias

Beneficiarii tabluari: Strătulat Viorica Maria, Szygyarto Hildegard, Gaspar Dominic, Gherliţ Ecaterina-Maria, Balteş Gabriela, Radler Günther-Daniel prin reprezentant Strătulat Mircea, cu domiciliul in judetul Sibiu, localitatea Medias, strada Lupeni, nr. 4, ap. 35, anuntam elaborarea primei versiuni a P.U.Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE, OPERATIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE IN MAI MULT DE TREI PARCELE, REALIZARE DRUM DE INCINTA SI DOTARE CU INFRASTRUCTURA EDILITARA, situat in judetul Sibiu, loc. Medias, strada Mosnei, fn.

Consultarea primei versiuni a planului, comentariile si sugestiile publicului se primesc zilnic pe e-mail-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu: office@apmsb.anpm.ro, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.
    Trimite prin e-mail