miercuri, 17 aprilie 2024

Publicat la 4/17/2024 02:50:00 p.m. de

Comuna Brateiu: Anunț de interes public privind proiectul „Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Brateiu, județul Sibiu”

COMUNA BRATEIU titular al proiectului „Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Brateiu, județul Sibiu” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Brateiu, judetul Sibiu”, propus a se realiza in Comuna Brateiu  judetul Sibiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A , municipiul Sibiu, in zilele de luni-vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu
    Trimite prin e-mail