marți, 12 martie 2024

Publicat la 3/12/2024 08:05:00 a.m. de

Profesori de la SNG Mediaș s-au perfecționat în Portugalia

În perioada 26 februarie – 1 martie, patru cadre didactice de Colegiul Școala Națională de Gaz din municipiul Mediaș, au participat în Setubal, Portugalia, la cursul de formare intitulat „Noi tehnologii în domeniul TIC”, având Numărul 2023-1-RO01-KA121-SCH-000125321, domeniul Educație Școlară. 


Scopul proiectului a fost acela de a satisface nevoia exprimată de profesorii școlii privind dezvoltarea abilităților de comunicare, de utilizare a noilor tehnologii informatice, de aprofundare asupra educației pentru mediu, astfel încât să formeze elevilor abilități și atitudini care să le faciliteze accesul mai ușor pe piața muncii și dezvoltarea lor personală. „Cursul este special conceput pentru profesorii care doresc să-și înceapă călătoria în TIC - Tehnologia Informației și Comunicațiilor și să-și încorporeze cunoștințele în clasă. Obiectivul cursului a fost acela de a permite participanților să introducă TIC în sălile de clasă și să aplice abilitățile dobândite pentru a face cunoștințele accesibile prin utilizarea și crearea de resurse digitale pentru predare și învățare. Participanții vor lucra cu instrumente TIC pentru editarea imaginilor și a sunetului, colaborare, managementul clasei, chestionare online. Acest lucru va duce la crearea unui mediu de lucru sigur și eficient, care să permită crearea de materiale digitale atractive și motivante pentru elevi”, spun reprezentanții Colegiului Școala Națională de Gaz.
 
Rezultate preconizate
 
Obiectivul central al proiectului „Noi tehnologii în domeniul TIC”, a fost acela de a oferi o alternativă viabilă profesorilor pentru creșterea calității procesului de formare profesională în vederea gestionării corecte a șanselor de evoluție în carieră, pentru formarea profesională și pregătirea ulterioară a elevilor. „Experiența practică dobândită de cei patru profesori prin participarea la activitățile derulate, se va reflecta în rezultatele preconizate. Vorbim despre dezvoltarea competențelor TIC pentru profesorii implicați, validate prin certificatul Europass Mobility, îmbunătățirea performanțelor de comunicare, inovare, digitale, formarea în cadrul mobilităților a spiritului organizatoric, antreprenorial și a stimei de sine” mai spun reprezentanții Colegiului Școala Națională de Gaz.
 
Parteneri din Portugalia
 
Organizațiile partenere ale acestui proiect sunt iDEVELOP Portugalia și Euromind Portugalia. Aceste organizații oferă servicii de consultanță și formare profesională la standarde internaționale, având competențe în evaluarea și validarea stagiilor de practică și de formare. 
    Trimite prin e-mail