miercuri, 27 martie 2024

Publicat la 3/27/2024 08:17:00 a.m. de

Deputatul liberal Christine Thellmann a reprezentat România la Reuniunea plenară a COSAC de la Bruxelles

O delegație a Camerei Deputaților a fost prezentă la cea de-a 71-a Reuniune plenară a COSAC. Aceasta s-a desfăşurat la Bruxelles, în perioada 24-26 martie, în cadrul dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE deţinute de Belgia. Din delegație a făcut parte și Christine Thellmann, în calitate de Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene. Parlamentarul liberal a solicitat în fața parlamentarilor COSAC, adoptarea de politici industriale ale UE mai integrate și mai coezive.
 
 
Cea de a 71-a Reuniune plenară a COSAC de la Bruxelles, a adus în atenția delegațiilor parlamentare tematici diverse și importante pentru agenda strategică europeană în actualul context geopolitic. Cele patru secțiuni de dezbateri au vizat tematici legate de bilanțul mandatului Parlamentului European 2019-2024 și perspectivele Agendei Strategice pentru 2024-2029, politica de gen și reprezentarea femeilor în parlament, autonomia strategică deschisă: competitivitate și reziliență și democrația, dar și statul de drept în Europa: calea de urmat. „În cadrul intervenției mele am vorbit despre crizele recente care au arătat că UE este dependentă de țările terțe pentru furnizarea anumitor bunuri, materii prime critice și servicii esențiale și că orice întrerupere a lanțurilor de aprovizionare poate avea un impact asupra creșterii economice și a bunăstării cetățenilor noștri europeni. În acest context, prioritățile centrale care se întrepătrund se referă la conceperea unei politici industriale a UE mai integrate și mai coezive, care să realizeze agendă ambițioasă a Acordului Verde prin adaptarea la peisajul energetic în schimbare și ancorarea durabilă a economiei UE în mediul geopolitic volatil” spune Deputatul Christine Thellmann.
 
 
Politică industrială rezistentă
 
În intervenţia avută în cadrul sesiunii referitoare la „Autonomia strategică deschisă: Competitivitate şi Rezilienţă”, parlamentarul liberal a evidenţiat și necesitatea continuării eforturilor pentru construirea unei reţele reziliente de acorduri comerciale şi parteneriate moderne şi previzibile, abordare care ar contribui la consolidarea poziţiei economice a Uniunii Europene pe scena internaţională. „Într-un mediu geopolitic în schimbare, comerțul deschis este cheia pentru reducerea dependențelor lanțului de aprovizionare. Este important să ne continuăm eforturile pentru construirea unei rețele rezistente de acorduri comerciale și parteneriate moderne, previzibile, consolidând totodată cooperarea multilaterală și comerțul deschis. Această abordare ar ajuta, de asemenea, UE să-și salveze greutatea economică pe scena internațională. Competitivitatea UE ar trebui să se bazeze atât pe o politică industrială rezistentă, cât și pe o piață internă puternică. Menținerea condițiilor de concurență echitabile între statele membre ale UE ar trebui să rămână o prioritate de vârf în acest sens. România este ferm angajată în eforturile generale de a combina competitivitatea cu tranziția verde. S-au făcut pași importanți pe calea tranziției energetice, în vederea creării de valoare adăugată și a facilitării investițiilor. Planurile noastre de investiții, împreună cu grija constantă de a asigura un cadru administrativ și legal stabil și previzibil, deschid oportunități concrete pentru consolidarea mediului nostru economic”, a mai explicat Vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților.
 
Schimb de bune practici

Conferința comisiilor parlamentare pentru afacerile Uniunii (COSAC) este un forum înființat în 1989, pentru cooperare, schimb de informație și bune practici dintre parlamentele naționale ale statelor membre UE și Parlamentul European. Obiectivul COSAC este acela de a facilita discuțiile dintre deputații din parlamentele naționale și europarlamentari cu privire la aspectele practice ale controlului parlamentar al afacerilor europene.
    Trimite prin e-mail