joi, 21 martie 2024

Publicat la 3/21/2024 12:02:00 p.m. de

Depozitul de deșeuri industriale periculoase de la Copșa Mică a fost închis înainte de termenul impus de Comisia Europeană

Datorită eforturilor comune depuse, depozitul neconform de deşeuri industriale periculoase al societății Sometra, aflat pe lista de infringement, a fost închis înainte de termenul impus de Comisia Europeană. Astfel, a fost evitată practic plata de penalităţi către Comisia Europeană de către România. Fondurile de închidere a depozitului, în valoare de 4,1 milioane de lei, au fost asigurate de către Sometra SA din surse proprii.
 

Societatea Sometra Copşa Mică deţine un depozit neconform pentru deşeuri industriale periculoase. Halda de deşeuri industriale, în suprafață de 19,6 hectare, este situată la limita vestică a platformei industriale, fiind mărginită în vest de cursul râului Visa, iar pe o porţiune redusă, în nord, de cursul râului Târnava Mare. Pe aceasta haldă au fost depozitate deșeurile rezultate din activitate în perioada 1939 – 2006. În perioada 2010 – 2017, pe depozit au fost executate lucrări de operare – exploatare în vederea închiderii, conform Proiectului unic de execuţie și a Acordului de mediu numărul 10/10.11.2010, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea realizării proiectului. Cantitatea totală de deșeuri valorificată de pe haldă a fost de 436.912,84 tone, reprezentând un procent de 16,25%, raportat la cantitatea estimată de 2.688.000 tone.
 
Pe lista Comisiei Europene
 
Depozitul de la Copșa Mică a fost inclus în lista de depozite care fac obiectul procedurii de infringement cauza C-301/17, în urma căreia România a fost condamnată prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18.10.2018 și prin care a fost acceptat ca termen final de închidere 31 decembrie 2023. Pentru închiderea finală a depozitului, conform „Proiectului tehnic de execuție închidere haldă de zgură a societății SC SOMETRA SA”, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a emis Acordul de mediu numărul SB1 din 31 ianuarie 2023, cu termen de finalizare 31 decembrie 2023. Proiectul prevedea lucrări de relocare zgură, realizare strat acoperire cu pământ vegetal, lucrări de înierbare, realizare rigolă perimetrală, sistem de monitorizare a tasărilor și puțuri de monitorizare a calității apei subterane. În perioada 2017 – 2023, Comisariatul Judeţean Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr de 181 inspecții, iar pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale cu amendă în cuantum total de 100.000 lei.
 
Din vara anului trecut
 
Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase al societății Sometra Copşa Mică a fost închis în cele din urmă prin realizarea în totalitate a lucrărilor prevăzute de „Proiectul tehnic de execuție închidere haldă de zgură a societății SC SOMETRA SA”. Acesta fapt a fost consemnat în Nota de constatare numărul 471/22.08.2023, întocmită cu ocazia inspecției de către comisari din cadrul Serviciului Comisariatul Judeţean Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu. Astfel, depozitul a fost scos de pe lista de depozite care fac obiectul procedurii de infringement, în urma căreia România a fost condamnată prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 octombrie 2018.
    Trimite prin e-mail