marți, 19 martie 2024

Publicat la 3/19/2024 12:42:00 p.m. de

APA TÂRNAVEI MARI S.A. sărbătorește Ziua Mondială a Apei împreună cu elevii din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni (CP)

 


Tema propusă pentru ediția de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei, „Apă pentru pace”, aduce în dezbatere lipsa apei potabile și accesul inegal la surse de apă potabilă de calitate în anumite regiuni ale lumii, aspecte care reprezintă surse de conflict și instabilitate pentru multe comunități sau națiuni. Apa este nu doar o resursă naturală prețioasă, dar și un drept de bază al omului, o componentă indispensabilă a vieții. Însă, acest drept uman nu este garantat în multe părți ale lumii și mai mult de 3 miliarde de oameni de pe glob depind de surse de apă care depășesc granițele propriei țări. Pentru a rezolva aceste probleme, sunt necesare eforturi la nivel mondial cu privire la protecția și conservarea resurselor de apă, astfel încât, accesibilitatea apei de calitate să fie asigurată pentru toată populația globului, inclusiv pentru comunitățile dezavantajate și vulnerabile din țările aflate în curs de dezvoltare. 

În contextul acestor preocupări globale, APA TÂRNAVEI MARI S.A. continuă misiunea de a responsabiliza și a educa beneficiarii serviciilor sale, dar și de a contribui, alături de familie, de școală și de comunitate, la construirea unui viitor mai stabil și mai prosper, un viitor în care apa să devină un factor de stabilitate, armonie și dezvoltare sustenabilă a societății. Săptămâna aceasta, APA TÂRNAVEI MARI S.A. sărbătorește apa printr-o serie de acțiuni de responsabilitate socială adresate consumatorilor mici și mari ai serviciilor de apă și de canalizare. Printre acestea, se numără și organizarea unor acțiuni educative în școlile din municipiul Mediaș și orașele Agnita și Dumbrăveni, cu implicarea a peste 160 de elevi din ciclul primar și gimnazial. 

Activitățile de educație non-formală vor fi desfășurate în perioada 20 – 22 martie și vor consta în prezentări despre apă și participări la lecții deschise, cât și într-o vizită la Stația de tratare a apei Mediaș. În cadrul acestor acțiuni, elevii vor primi informații utile cu privire la circuitul apei pe traseul captare - tratare - utilizator - epurare, factorii de poluare a apei, efectele poluării, acțiuni menite să reducă poluarea apei, cât și modul în care fiecare dintre noi poate contribui la ocrotirea acestei resurse naturale atât de prețioase. Turul de vizitare a uzinei de apă de la Mediaș va furniza date despre procesul prin care trece apa, din momentul în care intră în stația de tratare și până când este distribuită ca apă potabilă spre robinetele consumatorilor. De asemenea, elevii vor putea vedea, la fața locului, cum parametrii de calitate ai apei sunt testați în laborator și reglați automat, înainte de pomparea apei în rețeaua publică a orașului. 

Acțiunile derulate de APA TÂRNAVEI MARI S.A. au ca scop conștientizarea tinerei generații în ceea ce privește rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură și fac parte din campania de promovare a proiectului major de investiții „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, implementat de operatorul regional cu finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. 

Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din zona Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

    Trimite prin e-mail