luni, 13 noiembrie 2023

Publicat la 11/13/2023 08:11:00 p.m. de

Lucrări amânate în Centrul istoric. Proiectul de reabilitare a rămas fără finanțare europeană

Proiectul de reabilitare a centrului istoric a rămas fără finanțare europeană. Acesta a fost câștigat de Primăria Mediaș în cadrul unui proiect cu două componente, care includea și reabilitarea Școlii Gimnaziale Numărul 4. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a informat Primăria Mediaș că s-a decis ca în cazul proiectelor alcătuite din două obiective de investiții să se facă o prioritizare, iar fondurile eligibile să fie direcționate către o singură componentă. Astfel, deoarece la Școala Gimnazială Numărul 4 lucrările sunt deja în derulare, finanțarea va merge către această componentă a proiectului iar cealaltă va rămâne fără fonduri.
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a informat Primăria Mediaș că s-a decis ca în cazul proiectelor alcătuite din două obiective de investiții să se facă o prioritizare, iar fondurile eligibile să fie direcționate către o singură componentă. În cazul municipiului de pe Târnava Mare, se află în derulare proiectul „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș”, cu două componente, „Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Numărul 4”, respectiv „Reabilitare/modernizare străzi centrul istoric”.  „Ca urmare a apariției Ordonanței de Urgență a Guvernului 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020, am purtat în această perioadă un dialog susținut cu ADR Centru în contextul închiderii programului de finanțare POR 2014-2020 și a demărării Programului Regiunea Centru 2021-2027. ADR Centru a analizat și întocmit o listă cu cele 374 de proiecte aflate în derulare pe exercițiul financiar 2014-2020. Astfel, s-a decis ca proiectele alcătuite din două obiective de investiții să fie etapizate și să fie prioritizată o singură componentă către care să fie direcționate fondurile eligile. La nivelul Primăriei Mediaș, proiectul «Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș»  , alcătuit din două obiective de investiții și anume «Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Numărul 4», respectiv «Reabilitare/modernizare străzi centrul istoric», s-a încadrat ca finanțare în procesul de etapizare conform OUG mai sus menționată” a declarat Primarul Gheorghe Roman.
 
O singură direcție
 
În condițiile în care în cazul Școlii Gimnaziale Numărul 4 proiectul este unul în derulare și s-au efectuat deja lucrări importante, finanțarea va merge către această componentă, iar cealaltă va rămâne fără finanțare. Decizia vine în contextul închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. „Analizând situația tehnico-financiară și luând în considerare faptul că învățământul este o prioritate pentru noi, am ales finanțarea din fonduri europene a obiectivului de investiții «Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Numărul 4». Astfel, obiectivul de investiții «Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Numărul 4», rămâne în acest moment fără finanțare europeană” a mai spus Gheorghe Roman.
 
2 loturi
 
Proiectul „Reabilitare/modernizarea Școala Gimnazială Numărul 4” este împărțit la rândul său în două loturi. Primul este intitulat „Servicii de proiectare si execuție lucrări de construcție: Reabilitare/ Modernizare Școala Gimnaziala Numărul 4”. Acesta constă în principal în lucrări  de consolidare, amenajări de circulații exterioare și accese, termoizolare a anvelopei construcțiilor, refacerea finisajelor interioare în sălile de clasă, recompartimentări, refacere instalații sanitare și electrice.  Cel de-al doilea lot de lucrări, intitulat „Achiziția dotărilor pentru obiectivul de investiție Reabilitare/ Modernizare Școala Gimnaziala Numărul 4” va cuprinde furnizarea de produse pentru dotarea școlii conform caietului de sarcini, produse  care constau în principal în mobilier cu specific școlar și aparatură și echipamente electronice pentru uz didactic. Prin proiectul de modernizare a clădirii cu funcțiune de învățământ se va crea o infrastructură educațională care să garanteze accesul deschis și nediscriminatoriu al copiilor din localitate și din localitățile limitrofe, având ca efect creșterea calității actului educaț
ional, în beneficiul elevilor.
    Trimite prin e-mail