vineri, 11 august 2023

Publicat la 8/11/2023 01:51:00 p.m. de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ: ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ
 
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: SIBIU
Denumire UAT: MEDIAȘ
Tarlaua 29, Parcelele 1576,1577,1578

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 29, Parcelele 1576, 1577, 1578 pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, conform  Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Data de început a afișării: 17.08.2023
Data de sfârșit a afișării: 18.09.2023
Adresa locului afișării publice: Municipiul MEDIAȘ, Piața Corneliu Coposu, nr. 3,  județul Sibiu.
 
Repere pentru identificarea locației: Primăria Municipiului MEDIAȘ.
 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului MEDIAȘ luni, miercuri și joi între orele 8.00 – 16.00, marți între orele 8:00 – 18:00 și vineri între orele 8.00 – 13.00.
 
PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN    Trimite prin e-mail