miercuri, 2 august 2023

Publicat la 8/02/2023 12:58:00 p.m. de

Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, intră în linie dreaptă (CP)

 

La data de 1 august 2023 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiții de la Iernut. Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut a predat executantului Duro Felguera S.A. amplasamentul pentru începerea lucrărilor de realizare a obiectivului. Termenul de finalizare a obiectivului de investiții este de 16 luni.

Foto: ROMGAZ SA

Societatea Națională de Gaze Naturale “Romgaz” S.A. (ROMGAZ) informează acționarii și investitorii cu privire la predarea de către Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut executantului Duro Felguera S.A. a amplasamentului pentru începerea lucrărilor de realizare a obiectivului de investiții: „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”.

Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului, încheiat la data de 1 august 2023, constituie Ordin de începere a lucrărilor la obiectiv.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. Romgaz S.A. a informat acționarii și investitorii asupra faptului că, în data de 3 aprilie 2023 a fost încheiat Contractul de achiziție nr.40928/03.04.2023 cu Duro Felguera S.A., având ca obiect „Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții: «Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze»”.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții este de 16 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor contractului.

Răzvan POPESCU, Director General al ROMGAZ: „În data de 1 august 2023, prin emiterea ordinului de începere a lucrărilor, realizarea Centralei cu o putere instalată de 430 MW de la Iernut, un proiect strategic pentru ROMGAZ cât și pentru România, intră în linie dreaptă. Astfel, reușim să continuăm proiectul de investiții și să trecem efectiv în etapa de derulare a noului contract pentru punerea în funcțiune a centralei în cel mai scurt timp posibil. Monitorizam cu atenție derularea contractului pentru finalizarea lucrărilor și vom continua să informăm periodic piața de capital și investitorii în raport cu progresele înregistrate.”

Foto: ROMGAZ SA

Despre Centrala Termoelectrică (CTE) Iernut

Plasată într-un nod important al Sistemului Energetic Național, în centrul Transilvaniei, Centrala Termoelectrică (CTE) Iernut este situată în județul Mureș pe malul stâng al râului Mureș între localitățile Iernut și Cuci și dispune de toate facilitățile necesare funcționării: stație de alimentare cu gaz natural (SRM Cuci – aparținând Transgaz), apă brută pentru prepararea fluidului de lucru și de răcire (Râul Mureș) și posibilitate de racordare la SEN (Stație Electrică de Înaltă Tensiune 110/220/400 kV Transelectrica) pentru evacuarea energiei electrice produse.

Odată cu preluarea CTE Iernut, în anul 2013, ROMGAZ a devenit un producător important de energie electrică al Sistemului Energetic Național (SEN). Sucursala de Producere a Energiei Electrice (SPEE) Iernut realizează exploatarea și mentenanța Centralei Termoelectrice Iernut.

CTE Iernut, având o putere instalată de 800 MW, a fost pusă în funcțiune între anii 1963-1967cu patru grupuri de câte 100 MW de fabricație cehoslovacă și două grupuri de 200 MW de fabricație sovietică. Randamentul global actual al centralei clasice este de ~32 %.

Modernizarea și dezvoltarea CTE Iernut a devenit necesară și oportună în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnico-economici ai centralei, a creșterii siguranței în funcționare și asigurarea conformității cu prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentul European privind emisiile industriale.

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2030 are stabilită ca una dintre priorități consolidarea poziției ROMGAZ pe piețele de furnizare a energiei, astfel și-a propus eficientizarea activității prin realizarea unor investiții pentru creșterea randamentului Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerințele de mediu (emisii NOX, CO2) și mărirea siguranței de exploatare.

Având în vedere lucrările de construcție ale Centralei Electrice cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze de 430 MW, necesitatea utilizării circuitelor de alimentare cu gaz metan, a circuitelor de apă de răcire și a racordurilor electrice la celulele de înaltă tensiune existente, în anul 2019 s-au retras definitiv din exploatare grupurile 1, 2, 3 și 6, în prezent fiind în exploatare comercială doar grupurile 4 (100 MW) și 5 (200 MW). Centrala clasică se va menține în funcțiune până la începerea exploatării comerciale a centralei noi.

 

Despre ROMGAZ

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB) și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. ROMGAZ face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. În 2013 ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.

    Trimite prin e-mail