miercuri, 19 iulie 2023

Publicat la 7/19/2023 10:59:00 a.m. de

Apa Târnavei Mari își ia energia de la soare

Până la finalul acestui an, Compania Apa Târnavei Mari SA va instala aproape 1000 de panouri de 500 w la Stația de Epurare și la sediul companiei, în cadrul unui proiect cu fonduri europene în valoare totală de peste 700.000 de euro. La sediu, gradul de acoperire a necesarului de energie electrică din surse solare va deveni 99,62 la sută, iar la stația de epurare de 68,60 la sută.

 
„Operatorul Regional Apa Târnavei Mari anunță începerea proiectului „EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL APA TÂRNAVEI S.A. – Mediaș”
 
În data de 28.06.2023, Operatorul Regional Apa Târnavei Mari și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE au semnat Contractul de Finanțare pentru „EFICIENȚA ENERGETICĂ SI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL APA TÂRNAVEI S.A. – Mediaș” (cod SMIS 158510). Proiectul este finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) și are ca obiectiv principal creșterea nivelului de utilizare a energiei provenită din surse regenerabile, respectiv, din surse solare, prin montarea a două unitați de producție a energiei electrice - din surse solare, pentru asigurarea consumului propriu, rezultat din activitatea desfășurată.
 
Valoarea totală a Proiectului este de 3.691.129,61 RON (inclusiv TVA).
 
Finanțarea Proiectului este asigurată prin finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în valoare de  2.826.257,07 RON.
 
Conform Contractului de Finanțare, Proiectul va fi implementat până la data de 31.12.2023.
 
Obiectivul urmărit prin implementarea Proiectului constă în instalarea de sisteme fotovoltaice astfel:
- Stația de Epurare APA TÂRNAVEI MARI: Putere instalată propusa [kWp] 399,85; Numar panouri 550 W: 727; Grad de acoperire necesar energie electrica [%/an]: 68,60%;
- Sediul CA APA TÂRNAVEI MARI: Putere instalata propusa [kWp] 133,65; Numar panouri 550 W: 243; Grad de acoperire necesar energie electrica [%/an]: 99,62%.
 
Principalele rezultate așteptate în infrastructura de apă sunt:
- Crearea unei centrale fotovoltaice cu putere instalată unitară de 533,50 kWp / 500 kWAC, până la data 31.12.2023;
- Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, corelat cu eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2032 – RST 2019, 2020;
- Creșterea competitivității, eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile la nivel național;
- Creșterea securității energetice, prin diversificarea surselor de producție și reducerea dependenței de importuri.
 
Indicatorii de rezultat urmăriți prin Proiect sunt:
- Reducerea netă a consumului de energie primară 59,08 t.e.p./an din surse regenerabile, în primul an de funcționare;
- Producția netă de energie electrică de 687,00 MWh/an, în primul an de funcționare;
- Reducerea gazelor cu efect de sera cu: 226,71 tone de CO2 echivalent/an, în primul an de funcționare (considerând un factor de conversie de 0,33 tone CO2 echivalent/MWh).“, se arată în comunicatul de presă transmis de Apa Târnavei Mari SA.
    Trimite prin e-mail