miercuri, 15 februarie 2023

Publicat la 2/15/2023 09:30:00 a.m. de

Înscriere gratuită în cartea funciară

Primăria Municipiului Mediaș continuă și în acest an programul de înregistrare sistematică pentru înscrierea gratuită în Cartea Funciară a terenurilor situate în extravilanul municipiului Mediaș și satul Ighișu Nou. Astfel, cetățenii care dețin terenuri situate în tarlalele 35, 36, 56, 59, 63, 64, 65, 72, 74 sunt rugați să se prezinte cu documentele de proprietate, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, pentru verificarea datelor înscrise în lucrările sistematice de cadastru, până cel târziu la data de 9 martie 2023. Programul este în zilele de luni, marți, miercuri și joi între orele 8:00 și 16:00, iar vinerea în intervalul orar 8:00-13:00.

În situația în care proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea
municipiului Media
ș
    Trimite prin e-mail