vineri, 16 decembrie 2022

Publicat la 12/16/2022 03:13:00 p.m. de

Marius Novac: „Elevii sunt prioritatea noastră”

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu implementează o serie de proiecte pentru a veni în sprijinul elevilor vulnerabili și al celor cu probleme

Marius Emilian Novac

Sistemul de învățământ preuniversitar din Sibiu, și nu numai, se confruntă, la ora actuală, cu o sumedenie de probleme determinate de vulnerabilitatea elevilor care sunt expuși, zilnic, la tentații precum consumul de alcool și droguri sau anturajele periculoase cărora li se alătură din dorința de a fi acceptați. La toate acestea se adaugă, de multe ori și lipsa unei baze materiale solide în familie. Toate acestea duc, inevitabil, la scăderea notelor elevilor, absenteeism sau chiar la abandon școlar. Cum încearcă statul roman și școala să prevină aceste fenomene ne spune Marius Emilian Novac, inspectorul școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Reporter: – Ce programe a derulat recent sau are în derulare, la ora actuală, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, pentru a veni în sprijinul elevilor vulnerabili?
Marius Novac: – Am pus accentual, în acest an, pe trei programe pe care le-am considerat vitale pentru elevi. Este vorba despre Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), Programul „Masa caldă” și Proiectul „BeCool – Gândește înainte!”, care este derulat cu sprijinul echipei Napoca Rally Academy, în parteneriat cu mai multe instituții publice.

R.: – Să le luăm în ordine. Ce este PNRAS și în ce constă? 
M.N.: – La data de 27 septembrie a.c., Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a încheiat un număr de 40 de Contracte de finanțare – Anexa nr. 2 la Acordul privind implementarea investițiilor specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțate prin Componenta C15 – Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în România, cu cele 40 de unități de învățământ beneficiare ale finanţării specifice SG – PNRAS, din cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență, runda 1. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), aprobat prin H.G. nr. 1309/2021, reprezintă o intervenție sistemică, asumată de Ministerul Educației în vederea combaterii PTȘ (părăsire timpurie a școlii). PNRAS este implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR).

R.: – Concret, care este suma obținută de județul Sibiu pentru acest proiect, care este perioada de implementare și câte instituții de învățământ au fost incluse în proiect?
M.N: – Județul Sibiu beneficiază de o finanțare în valoare de 27,172,027.96 lei. Durata de implementare a proiectului este de 1 an și 36 de luni și, după cum spuneam, au fost semnate contracte cu 40 de școli din județ, în runda 1. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu este responsabil cu implementarea, monitorizarea și raportarea privind schema de granturi PNRAS.

R.: – Ce se urmărește, de fapt, prin acest proiect?
M.N.: – Prin PNRAS se urmărește, în primul rând, diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la Program, în perioada 2021-2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic. Apoi, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial. Și nu în ultimul rând, creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.
Cu alte cuvinte, pe perioada implemetării acestui proiect ne așteptăm la creșterea eficienței și eficacității interne ale școlilor beneficiare, prin scăderea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial, creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII a, reducerea procentului de elevi care iau sub nota șase la Evaluarea Națională și reducerea absenteismului școlar. De asemenea, ne așteptăm la îmbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare prin creșterea procentului de cadre didactice din unitatea de învățământ care folosesc mijloace de predare – evaluare digital și creșterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedagogice moderne la nivelul clasei, cum ar fi instruire personalizată, abordări pedagogice structurate, centrate pe elev etc. sau de prioritizare a elevilor – programe remediale în grupe mici, sau învățare autodirijată susținută de tehnologie.
Implementarea acestui proiect vizează și creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate, îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar, respectiv elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc., îmbunătățirea climatului la nivelul școlii si la nivelul clasei, dar și creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon.

R.: – Care sunt elevii vizați în cadrul acestui proiect?
M.N.: – PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de abandon școlar este mai mare în învățământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziție de la ciclul primar la cel gimnazial. Grupul țintă principal este alcătuit din elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon școlar. Care sunt elevii cu risc de abandon? Sunt elevii cu prezență scăzută la școală, adice cei care au peste 20 de absențe nemotivate/lună, elevii cu rezultate scăzute la învățătură, în special levii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puțin la o materie, cei care au repetat cel puțin un an școlar și elevii care au un istoric școlar de sancțiuni. De exemplu  elevii care au fost exmatriculați, transferați din motive disciplinare, cei care au note scăzute la purtare și așa mai departe, sau elevii pe numele cărora au fost înregistrate plângeri făcute de alți elevi/profesori.

R.: – Concret, cum procedați pentru a atinge obiectivele menționate?
M.N.: – Până la această dată, în toate unitățile s-a aplicat OME 6000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii. Astfel, în SIIIR, în modulul informatic MATE, s-au derulat activități specificice, în scopul colectării datelor privind identificarea riscurilor de părăsire timpurie a şcolii: completare chestionare SASAT de către toți elevii de la nivel gimnazial, completare fișe de observație de către diriginți pentru toți elevii de la nivel gimnazial, iar pentru cei identificați în risc de părăsire timpurie a şcolii, diriginții au completat și fișe de evaluare. Sunt în lucru, la ora actuală, planurile personalizate de intervenție pentru acești copii, astfel încât, din ianuarie 2023, fiecare unitate să înceapă activitățile specifice de prevenție și intervenție, conform formularului de aplicație și planului de activități pentru acest an școlar.
Totodată, 25 de unități din totalul de 40 au demarat în această lună proceduri de achiziții, conform planurilor de achiziții, celelalte urmând să demareze achiziții în 2023, conform planurilor proprii. Și când spun achiziții, mă refer la mobilier școlar, softuri educționale, aparatură IT, achiziti de cursuri de formare pentru didactice, achizitii de activități extrașcolare pentru eevi, cum ar fi tabere, vizite la diferite obiective, etc. etc

R.: – Programul ”Masă caldă”, în ce constă? 
M.N.: – Prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5.369/2022 s-a aprobat lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023.
În județul Sibiu au fost selectate 19 unități de învățământ din cele care au depus dosare pentru acest program, suma totală a acestui program fiind de 24.146.655 lei pentru anul școlar 2022-2023. Este vorba de unități de învățământ din tot județul, inclusive din zone rurale unde există comunități vulnerabile.
R.: – Acest program este susținut exclusive din bugetul alocat de Ministerul Educației?
M.N.: – Nu. Sumele prevăzute pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute. Această suplimentare se poate face prin stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevazută de lege, prin creșterea, în perioada aplicării Programului-pilot, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot, prin asigurarea unor spații pentru prepararea, depozitarea sau servirea mesei sau prin asigurarea transportului către beneficiari al suportului alimentar, dacă cheltuielile aferente depășesc bugetul alocat inițial, dupa caz.

R.: – ”Masa caldă” înseamnă, practic, mâncare gătită, sau despre ce este vorba?
  1. N.: – În anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurarii cursurilor, preșcolarilor și elevilor din cele 19 de unități de învățământ din județul Sibiu selectate, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar.
R.: – Câți elevi beneficiază de ”masa caldă” în județul Sibiu?
M.N.: – În prezent, de acest program beneficiază 10.118 elevi.
Dreptul de a beneficia de programul „Masa caldă” îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.
La ora actuală toate aceste unități de învățământ selectate din județul Sibiu, au finalizat etapa de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, dupa caz, a pachetelor alimentare.

R.: – Proiectul „BeCool – Gândește înainte!” a avut un real suces în rândul elevilor. Cum a luat naștere acest proiect? De unde ideea?
M.N.: – Ne-am bucurat că proiectul “BeCool – gândește înainte” a ajuns la Sibiu. Acest proiect are menirea de a ajuta elevii claselor a XI-a si a XII-a, viitori posesori de permis auto, să se pregatească pentru a avea o conduită responsabilă în trafic. Avem posibilitatea de a începe educația rutieră în școală prin a-i informa pe elevi despre pericolele pe care le pot întâmpina în trafic, atât la volan, cât și în calitate de pasageri, lucru care ar trebui sa ajute la scaderea accidentelor pentru această categorie de vârstă.
Demarat în 2016, „BeCool- Gândește înainte!” este un proiect care s-a desfășurat cu sprijinul echipei Napoca Rally Academy, de 9 ori campioană națională de raliuri și a dus până acum la instruirea a peste 23.100 de elevi viitori șoferi din Brașov, București, Craiova și Cluj-Napoca.

R.:  – În ce a constat proiectul? 
M.N.:– Proiectul s-a derulat sub forma unor sesiuni de formare și de informare, de aproximativ 2 ore, cu privire la efectele negative ale comportamentului teribilist în trafic, cauzat și de consumul de alcool și droguri la volan, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie și formării unui comportament responsabil pe drumurile publice. Au fost atinse teme precum ”Cum te comporți în trafic?”, ”De ce este periculos teribilismul la volan?”, ”Folosești centura de siguranță?”, ”Consumul de alcool și de droguri, la volan, poate fi fatal!” Și ”Mersul pe bicicleta sau trotineta poate fi periculos!”.
Au fost organizate 18 sesiuni de formare/informare timp de 10 zile la care au participat aproximativ 5900 de elevi din 34 de licee din tot județul Sibiu.
A fost un proiect de tip workshop, derulat în perioada 14 noiembrie – 29 noiembrie, care s-a adresat elevilor sibieni din clasele a-XI-a și a XII-a din toate unităţile de învăţământ liceal.
Proiectul a fost inițiat de Napoca Rally Academy, și a fost derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu, Direcția de Probațiune Sibiu, cu sprijinul Primăriei Mediaș, Avrig, Cisnădie, Agnita și a Centrului Cultural ”Ion Besoiu” Sibiu.

R.: – În final să ajungem și la subiectul sensibil Legile ale Educației. Ce considerați că ar trebui modificat sau îmbunătățit? 
M.N.: – Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a transmis, către Ministerul Educației, 68 de propuneri de amendamente la pachetul de legi ale învățământului preuniversitar. Vom discuta pe larg despre acestea, cu o altă ocazie.
În prezent încă nu a fost depus proiectul de legi ale educației în Parlamentul României, drept urmare Legea 1/2011 se va aplica până la promulgarea noii Legi a Educației.
R.: – Vă mulțumesc.
    Trimite prin e-mail