marți, 18 octombrie 2022

Publicat la 10/18/2022 12:41:00 p.m. de

Compania Apa Târnavei Mari face angajări. Sunt disponibile 2 posturi de Inginer în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. anunță organizarea unui selecţii de dosare pentru ocuparea a două posturi de Inginer în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor.

 
Condiții de ocupare a posturilor:
 • Absolvent studii superioare tehnice
 • Experienţă în domeniul tehnic minim 3 ani - constituie avantaj experienţa în implementarea de contracte/proiecte de construcții civile/edilitare 
 • Cunoștințe privind domeniul tehnic apă/apă uzată și al calității în construcții
·        Competențe informatice (Microsoft Office-Word, Excel)
·        Disponibilitate pentru lucru în program prelungit și deplasări frecvente
·        Permis de conducere categoria B
 
Documente necesare:
 • Curriculum vitae (CV)
 • Cerere Tip (la sediul societății)
 • Act de identitate – în copie;
 • Diploma de studii și alte certificari relevante - în copie;
 • Carnet de muncă/ Adeverințe vechime/Revisal/Recomandări de la alți angajatori-în copie ;
 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie – apt muncă
Desfăşurarea selecției:
Persoanele calificate în urma analizei dosarului vor participa la un interviu, care va avea în vedere următoarele criterii de evaluare:
 • abilitățile de comunicare;
 • capacitatea de analiză și sinteză;
 • abilități de planificare, organizare și coordonare a activităților;
 • motivația candidatului;
 • comportamentul în situațiile de criză.
Calendarul selecţiei:

 • Depunere dosar: 17 octombrie - 4 noiembrie 2022
 • Analiză dosare şi programare la interviuri:  7-18 noiembrie 2022
 • Comunicare rezultate : 21-22 noiembrie 2022
Candidaţii interesaţi pot depune dosarul până cel târziu la data de 4 noiembrie 2022, la Sediul din Mediaș,  Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19,  Biroul  Resurse Umane.


    Trimite prin e-mail