vineri, 30 septembrie 2022

Publicat la 9/30/2022 04:12:00 p.m. de

Biserica Fortificată din Ruja a îmbrăcat straie noi

 

Parohia Evanghelică Ruja a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Ruja“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și implementat de către Parohia Evanghelică Ruja.

COMUNICAT DE PRESĂ

 Data publicării : 30.09.2022

Biserica Fortificată din Ruja a îmbrăcat straie noi

Parohia Evanghelică Ruja a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Ruja“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și implementat de către Parohia Evanghelică Ruja.

„Am reușit să implementăm un proiect pe care nu numai noi ni l-am dorit, ci întreaga comunitate (…). Proiectul a început în 2018 și se luna aceasta. Investiția are o valoare totală de cca 1,394 milioane lei, din care cca 1,314 milioane lei reprezintă finanțare nerambursabilă. A vizat creșterea atractivității turistice, prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu și introducerea acestuia în circuitul real și virtual. Toate intervențiile au fost făcute în spiritul regulilor restaurării“, a transmis Elena Curcean, din echipa de management care s-a ocupat de implementarea proiectului.

Intervențiile și activitățile desfășurate în cadrul proiectului au vizat, pe de-o parte, lucrări de reabilitare a Ansamblului Bisericii, respectiv a fost reabilitat acoperișul, șarpante și învelitoare, inclusiv ignifugare și tratament antiseptic, tencuieli interioare și exterioare, au fost refăcute pardoselile degradate din lemn, fiind înlocuite cu pardoseli de cărămidă. S-au realizat rostuiri, rețeseri și refaceri de tencuieli pe bază de var. S-au refăcut instalațiile electrice și s-a realizat un iluminat arhitectural, s-a montat un paratrăznet, precum și echipament pentru avertizare în caz de incendiu. Amenajările exterioare au avut în vedere colectarea apelor pluviale. S-au realizat de asemenea și mici intervenții, lucrări de reparații la zidul de incintă – zidărie de piatră, rețeseri și readucerea acestuia la stadiul inițial.

Pe de altă parte, de foarte curând s-a finalizat și digitizarea obiectivului de patrimoniu. „Vizitarea monumentului va putea fi realizată și prin intermediul mediului online. În prezent se operaționalizează planul de marketing, ce vizează acțiuni socio-culturale menite să consacre obiectivul de patrimoniu ca centru de atracție turistică și să conducă la creșterea numărului de vizitatori. Estimăm o dublare în fiecare an a numărului de vizitatori, acum fiind înregistrați cca 175 de vizitatori.“, arată Elena Curcean.

Biserica cetate din Ruja (sat aparținător orașului Agnita) poartă hramul Sfintei Magdalena și este construită la începutul secolului al XV-lea, ca biserică sală, cu un corp dreptunghiular și o absidă pentagonală.
La începutul secolului al XVI-lea, biserica a fost fortificată: pereții de sus au fost prevăzuți cu metereze, corul a fost reamenajat, s-a adăugat și turnul clopotniță din vest, iar în jurul bisericii a fost ridicat un zid de fortificație cu turnuri. În secolul al XIX-lea, zidul de fortificație s-a darâmat. În prezent, în clopotniță, pe lângă celelalte clopote, mai există unul, care dateaza din anul 1500.

Date de contact beneficiar:
Parohia Evanghelica C.A Ruj
Loc. Ruja, nr. 27, Oraş Agnita, Judetul Sibiu
Tel 0269 210 533, office.bkh@gmail.com   

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

    Trimite prin e-mail