marți, 23 august 2022

Publicat la 8/23/2022 11:19:00 a.m. de

SC Meditur face precizări cu privire la abonamentele pentru transportul gratuit al elevilor

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, trebuie să se prezinte la punctele de vânzare ale societății Meditur SA pentru completarea cererilor de activare sau de creare a noilor carduri, anunță operatorul de transport în comun.
 

Cei îndreptățiți la transportul gratuit au mai multe opțiuni pentru completarea cererilor. Astfel,  o pot face prezentându-se la punctele de emitere MEDITUR SA (Chioșc Vitrometan 8:00-16:00, Chioșc Gura Câmpului 09:00-17:00 și Autogara Mediaș 07:00-15:00). De asemenea, pot competa cererea ON-LINE, pe site-ul oficial al Meditur SA – www.meditur.ro. O a treia opțiune este reprezentată de adresa de e-mail, cererile completate însoțite de documentele aferente putând fi trimise pe adresa abonamentelev@meditur.ro.
Pentru mai multe detalii puteți consulta Regulamentul privind acordarea abonamentelor pentru elevi prezentat pe site-ul societății sau apelând la numărul de telefon 0269/845.678.
 
Transport gratuit
 
Reamintim, transportul tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici, elevii din învățământul postliceal) este gratuit, însă se face doar în baza unui card emis de operatorul de transport în comun.
 
Documente
 
Meditur vine în sprijinul elevilor și al părinților, cu precizări privind crearea și activarea cardului.
 „Consiliul Local al Municipiului Mediaș, prin HCL nr. 335/2020 a aprobat acordarea gratuității pe perioada fiecărui an calendaristic, pentru toți elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici, elevii din învățământul postliceal).
Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, care nu au card Meditur - pentru a beneficia de gratuitatea pe mijloacele de transport public local din Municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, prestat de Meditur SA, solicită operatorului de transport Meditur SA emiterea unui card Meditur. Documente necesare pentru eliberare:
- Copie după cartea de identitate (cei trecuți de 14 ani) sau copie dupa certificatul de naștere (cei până la 14 ani);
- Copie după carnetul de elev vizat pe anul în curs;
- Cerere pentru emiterea unui card Meditur de elev, completată.
Toate aceste documente se pot completa și atașa on-line pe site-ul nostru meditur.ro sau la adresa de e-mail: abonamentelev@meditur.ro sau la punctele de vânzare ale societății Meditur.“
 
Situații speciale
 
Elevii care au schimbat unitatea de învățământ au obligativitatea de a anunța operatorul de transport în comun al Municipiului Mediaș, printr-o notificare, care se poate găsi pe site-ul meditur.ro, la secțiunea „Abonamente elevi“. Completarea formularului “Notificare schimbare unitate de învățământ”, se poate face fie la punctele de vânzare mai sus menționate fie on-line pe site-ul meditur.ro
Elevii care nu dețin carnet de elev (clasa pregătitoare) vor trebui să se prezinte la 
punctele de emitere MEDITUR SA cu adeverințele eliberate de unitatea de învățământ acreditată/autorizată la care sunt înscriși, plus copie după certificatul de naștere și cerere pentru emiterea unui card Meditur de elev, completată.
 
Școli beneficiare
 
Lista școlilor Meditur: „Colegiul Tehnic MEDIENSIS, Școala Gimnazială nr. 1 „Mihai Eminescu“, Liceul Tehnologic AUTOMECANICA, Școala Gimnazială „HERMANN OBERTH“, Școala Gimnazială „BATHORY ISTVAN“, Școala Gimnazială nr. 8 „C.I Motaș“, Școala Gimnazială nr. 7, Școala Gimnazială nr. 4, Școala Gimnazială nr. 3 „Cireșarii“, Școala Gimnazială nr. 2 „George Popa“, Liceul Teoretic „ST.L. ROTH“, Liceul Teoretic „AXENTE SEVER“, Colegiul SNG, Școala Gimnazială Ighișul Nou.
* De la 1 septembrie, Școala Ighisul Nou va fi structura la Automecanica
** Școala nr 5 a devenit Școala nr 7 din septembrie 2019“
    Trimite prin e-mail