miercuri, 8 iunie 2022

Publicat la 6/08/2022 03:12:00 p.m. de

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului îi așteaptă pe absolvenții de liceu

 

Drumul parcurs de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, de la înființarea ei în anul 1990 și până astăzi a avut ca obiectiv îndeplinirea triadei agricultură-alimentație-protecția mediului, elemente vitale pentru însăși existența umană.

Atingerea acestui deziderat s-a materializat printr-un proces continuu de înființare, adaptare și consolidare a programelor de studii, în consens cu progresul științific, noile tehnologii și provocări ale societății actuale și, nu în ultimul rând, cu necesitățile economiei naționale și ale pieței de muncă.

Și în acest an facultatea vine în întâmpinarea absolvenților de liceu cu o bogată ofertă educațională.

Astfel, pentru acest an Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului organizează admitere pentru:

STUDII DE LICENTA

I DOMENIUL Inginerie alimentară

Ingineria produselor alimentare 

– 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)/IFR

Controlul și expertiza produselor alimentare

– 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

II DOMENIUL  Inginerie și management în agricultură și agroturism

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism  

– 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

III DOMENIUL Agronomie

Montanologie

– 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

IV Ingineria mediului

Ingineria protecției mediului în agricultură 

– 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

Admiterea la Facultatea de Ș.A.I.A.P.M. începe în data de 4 iulie 2022, se desfășoară online dar și la sediul facultății str. Dr. I. Rațiu nr. 7-9, zilnic între orele 9-15. Pentru orice relație contactați site-ul facultății: https://saiapm.ulbsibiu.ro/, numere de telefon: 0269/236441.

 

Mesagerul de Sibiu a încercat să afle mai multe despre această importantă facultate a Universității Lucian Blaga din Sibiu de la decanul facultății, Prof.dr.ing.habil. Camelia Sava.

Doamna Decan, de ce ar trebui să aleagă un absolvent de liceu Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul ULBS?

Orice absolvent de liceu care dorește o carieră sigură, o meserie de viitor și un titlu de inginer recunoscut, poate alege din oferta facultății noastre una dintre cele cinci specializări din următoarele domenii prioritare: agricultură, industria alimentară și protecția mediului. În contextul actual cererea pe piața muncii se va accentua în următorii ani, odată cu infuzia de capital din partea Uniunii Europene în aceste trei domenii strategice. Mai mult decât atât, fondurile europene stau la dispoziția studenților pentru a fi accesate încă din timpul facultății prin înființarea de către aceștia a firmelor de tip SRL Debutant. De asemenea, facultatea noastră permite oricărui student să beneficieze de parteneriatele internaționale prin burse Erasmus în țările Uniunii Europene și nu numai.

Ce condiții de studiu le oferiți studenților Facultății? Mă refer aici la dotările de care beneficiază Facultatea.

Facultatea noastră, cu o vechime de 31 de ani – pe linia de industrie alimentară a fost a doua înființată în România după cea de la Galați – are avantajul celei mai îndelungate evoluții atât materiale cât și umane. Avem laboratoare didactice și de cercetare pentru toate programele de studiu, două centre de cercetare  deschise nu numai cadrelor didactice ci și studenților de la programele de licență, master și doctorat. Pe lângă aceste laboratoare facultatea mai dispune și de o fermă didactică de 37 de ha unde se găsesc câmpuri experimentale, plantație de pomi fructiferi și vită de vie, un solar pentru culturi protejate și o colecție dendrologică. Tot aici, este în construcție o clădire ce va inlude 8 laboratoare didactice și de cercetare, o stație pilot de producție cu dotări de ultimă generație, un amfiteatru cu 120 de locuri și spații anexe.

Care sunt șansele unui absolvent al Facultății de a-și găsi un loc de muncă în domeniul studiat?

La ora actuală cererea de ingineri agronomi, de ingineri în industria alimentară și ingineri în protecția mediului este în continuă creștere. Contextul actual geo politic face ca domenii ca agricultura și industria alimentară să fie prioritare mai mult ca oricând în toate țările, dovadă sunt și fondurile masive alocate de către Uniunea Europeană pentru dezvoltarea acestor domenii prioritare. Mai mult decât atât, zilele trecute, Guvernul României a hotărât majorarea salariilor în sectoarele agricol și de industrie alimentară considerându-le de maximă importanță.

Prin rețeaua de conexiuni pe care facultatea noastră a dezvoltat-o de-a lungul timpului prin menținerea legăturilor strânse cu absolvenții aflați astăzi în poziții de conducere, oferim studenților noștri posibilități de angajare, prin anunțuri publicate în rețeaua internă de comunicare.

Ce oferte de învățământ de master aveți pentru anul universitar 2022 – 2023?

Oferta pentru învățământul de master este formată din patru programe în domeniu agricol și industria alimentară.

  1. Asigurarea calității și siguranței alimentelor

– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

  1. Managementul procesării moderne a alimentelor

– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

  1. Managementul protecției mediului agricol

– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

  1. Managementul dezvoltării durabile a zonei montane

– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

 

Oferim absolvenților de master și programe doctorale.

Care este vizibilitatea Facultății de ȘAIAPM Sibiu la nivel național și internațional?

Activitățile desfășurate de cadrele didactice împreună cu studenții se concretizează prin participări la competiții și conferințe naționale și internaționale ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Participarea la schimburi de experiență prin programul Erasmus + atât a cadrelor didactice cât și a studenților depășește granițele României. Corpul profesoral cu experiență și expertiză în diverse domenii au legături științifice cu universități de profil din lume participând la conferințe și în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Publicarea articolelor științifice în reviste bine cotate la nivel internațional în colective naționale și internaționale este cartea de vizită a facultății noastre.

Ce condiții de cazare oferă Facultatea de ȘAIAPM studenților veniți din alte localități?

Facultatea prin serviciul social al universității oferă locuri de cazare studenților în cele 7 cămine ale universității și posibilitatea de servire a mesei la cantina universității, care funcționează în regim de restaurant cu o diversitate de meniuri și la prețuri atractive pentru studenți. Camerele în care sunt cazați studenții oferă cele mai înalte standarde de confort, fiecare fiind dotate cu băi proprii și facilitățile necesare studiului. De asemenea infrastructura informatică oferă conexiuni de mare viteză wifi și broadband.

Se vorbește tot mai mult de schimbările climatice. Cum sunt pregătiți studenții Facultății să contribuie la protecția împotriva acestor schimbări?

Prin conținutul disciplinelor de la specializările de licența si master se asigură cunoștințele necesare evaluării impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii, cel mai vulnerabil domeniu la aceste riscuri. Pregătirea de specialitate asigură de asemenea identificarea măsurilor de limitare a efectelor produse de schimbările climatice. Prin urmare, fără  formarea de specialiști care să aibă capacitatea de a găsi permanent soluții pentru a preveni și gestiona evenimentele climatice, nu vom avea o agricultură predictibilă și implicit o limitare a producției de alimente.

Prin dotările pe care le are facultatea oferim studenților posibilitatea de a lucra și a se familiariza cu noile tehnologii utilizate în agricultua modernă, utilizarea dronelor pentru diagnostic și necesarul de inputuri în diversele culturi vegetale.

Se vorbește tot mai mult de imiența unei crize alimentare. Cum credeți că vor putea contribui absolvenții Facultății de ȘAIAPM la contracararea acestei crize?

Facultatea de SAIAPM este una cu viziune în viitor. Specializările facultății noastre au fost atent alese ca să răspundă întregului spectru vital pentru populație: agricultura, industria alimentară și protecția mediului. Familiarizarea studenților cu tehnologiilor de ultimă oră în domeniul agriculturii și procesării alimentelor este principala preocupare a corpului didactic al facultății noastre. Candidații se pot înscrie cu cea mai mare încredere la specializările noastre profitând în viitor de oportunitatea măsurilor deja luate de Guvernul României și Uniunea Europeană pentru a face față viitoarei crize alimentare.

Marea majoritate a studenților noștri sunt deținători de ferme de producție animală sau vegetală, dar și de mici intreprinderi de procesare a produselor alimentare. Acest lucru ne dă speranța că baza pentru evitarea crizei alimentare în țara noastră o constituie absolvenții facultăților de profil agricol și de industrie alimentară.

Sperăm ca eforturile financiare și umane de trecere de la importuri la producție internă de alimente să reprezinte astăzi pentru autoritățile din România o problema de siguranță națională ce trebuie rezolvată prioritar.

Vă mulțumim.

A consemnat Cezar BUDESCU

    Trimite prin e-mail