miercuri, 11 mai 2022

Publicat la 5/11/2022 01:43:00 p.m. de

ANUNȚ ACoR organizează concurs pentru ocuparea postului de arhitect urbanism

Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în Comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, organizează, în perioada 11.05.2022 – 06.06.2022, procedura de concurs pentru ocuparea postului de arhitect urbanism astfel:

1.      Condiţii de desfăşurare:

-         Depunerea dosarelor se va face până în data de 30 mai 2022, între orele 10:00 – 12:00, la biroul Filialei, situat în Mun. Sibiu, str. Rennes, nr.10, județul Sibiu;

-         Selecția dosarelor va avea loc în data de 31 mai 2022;

-         Comunicarea rezultatelor etapei de validare a dosarelor se va face în data de 02 iunie 2022, la ora 15:00 (comunicarea se va face direct, telefonic către fiecare  candidat și prin afisaj la biroul Filialei Sibiu);

-         Concursul va avea loc la biroul Filialei, situat în mun. Sibiu, str. Rennes, nr. 10, județul Sibiu, după cum urmează:

·       Proba scrisă: 06 iunie 2022, ora 10:00

·       Proba orală (interviul): 06 iunie 2022, ora 14:00 

2.      Condiţii de participare pentru ocuparea postului de architect urbanism, funcție de execuție, în cadrul Serviciului Urbanism:

-         contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

-         studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;

-         vechime în specialitatea studiilor  minim 3 ani;

-         se pot prezenta în vederea ocupării postului vacant și persoane având formaţia profesională după cum urmează: arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul comunelor;

-         cunoștinte de operare pe calculator;

-         delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, deplasări frecvente pe raza județului Sibiu;

-         limbi străine (constituie un avantaj).

3.      Bibliografia pentru ocuparea postului de arhitect urbanism, precum și documentele dosarului de înscriere vor fi comunicate persoanelor interesate telefonic la numărul de telefon: 0758 092 476 sau prin e mail la adresa de: contact@acorsibiu.ro.

 

                Președinte,                                                      
Filiala Judeţeană Sibiu a ACoR                                 
                  Primarul Comunei Sadu
Valentin Dumitru Ioan IVAN


    Trimite prin e-mail