miercuri, 17 noiembrie 2021

Publicat la 11/17/2021 02:01:00 p.m. de

Terenuri extravilane intabulate gratuit la Copsa Mica

Primăria orașului Copșa Mică anunță o nouă etapă a acțiunii de cadastru prin care cetățenii își pot întabula gratuit terenurile extravilane. 


Până marți 23 noiembrie sunt invitați la sediu, cu actele necesare, cetățenii cu pentru proprietățile din următoarele zone:
• La cărămizi (tarla 18) - sector 11
• Târg (tarla 16)- sector 21;
• În plantaţie (tarla 5) - sector 27;
• La Sometra (tarla 4) - sector 28;
• Miroş (tarla 22, 36) – sector 31, 32;
• Hotarul Vorumloc (tarla 25) - sector 37;
 
Actele pentru etapa a doua a acțiunii de cadastru se pot depune în perioada 16.11.2021- 23.12.2021 la sediul Primăriei, în cadrul Compartimentului Agricol.Vă rugăm să vă prezentați cu actele în original, iar reprezentanții primăriei vă vor face copii legalizate, pe care le vor depune la dosar în vederea transmiterii documentelor la persoana autorizată cu măsurătorile topografice (topograf)”, anunță reprezentanții instituției.
Actele necesare sunt:
1. Titlul de proprietate în original;
2. Carte de identitate proprietar;
3. Certificat de deces (dacă este cazul);
4. Certificat de moștenitor (dacă există);
5. Acte de partaj (dacă există);
6. Contract de vânzare-cumpărare încheiat la notar(daca e cazul);
    Trimite prin e-mail