marți, 26 octombrie 2021

Publicat la 10/26/2021 04:16:00 p.m. de

Creșterea prețului la energie poate afecta siguranța alimentării cu apă

Asociația Română a Apei trage un semnal de alarmă referitor la creșterea continuă și necontrolată a prețurilor la energia electrică aplicate de către furnizori, înregistrându-se și majorări de patru până la cinci ori ale acestora.

 
Potrivit unui comunicat al Asociației Române a Apei, creșterea prețurilor la energie va avea consecințe imediate și grave asupra serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, deoarece aceste servicii depind direct de energia electrică. Astfel, Asociația Română a Apei avertizează asupra creșterii inevitabile a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru recuperarea creșterii cheltuielilor înregistrate, creștere cauzată direct de creșterea tarifelor la energia electrică.
 
O parte dintre operatorii  de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare va trebui să îşi ajusteze strategiile de tarifare aprobate pentru proiectele derulate prin programele cu finanţare europeană, pentru a asigura, în acelaşi timp, şi plata împrumuturilor presupuse de cofinanţarea acestor proiecte.
De asemenea se vor reduce investițiile din surse proprii pentru a acoperi creșterea de costuri cu energia electrică, în loc să se ajusteze tarifele, așa cum fusese prevăzut în strategiile de tarifare.
 
„Membrii Asociației Române a Apei, operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, chiar dacă au asigurat ori asigură şi plata împrumuturilor necesare cofinanţării proiectelor derulate anterior prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) şi aflate  în curs de derulare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), au menţinut tarifele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele aprobate Din cauza exploziei prețurilor la energia electrică din România, se estimează necesitatea majorării cumulate a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi, respectiv, de colectare, transport şi epurare a apelor uzate”, se arată în comunicat al Asociației Române a Apei.
 
Asociaţia Română a Apei face apel ferm la autorităţile competente
cu atribuţii în domeniul reglementării tarifelor la energia electrica să ia măsuri imediate de stopare a creşterii tarifelor aplicate de furnizori. În caz contrar, operatorii  de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi puşi în situaţia să restricţioneze sau să întrerupă furnizarea alimentării cu apă potabilă şi, respectiv, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate în localităţile deservite, cu consecinţe incontrolabile asupra sănătăţii publice şi protecţiei mediului. E timpul să se intervină rapid pentru ca lucrurile să nu scape de sub control.
    Trimite prin e-mail