joi, 1 aprilie 2021

Publicat la 4/01/2021 07:04:00 a.m. de

Dacă aleg o carte de identitate simplă, românii nu pot călători în străinătate în baza ei ca până acum

Românii nu vor mai putea călători în străinătate pe baza cărții de identitate simplă. Guvernul a adoptat o hotărâre prin care se stabilește forma și conținutul cărții electronice de identitate, a cărții de identitate simplă, dar și a cărții de identitate provizorie.


Noua carte de identitate electronică, pe care cetățenii români o vor putea solicita începând cu luna august, va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanția că identitatea nu le poate fi furată, iar instituțiilor publice sau private certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document”, a declarat Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, într-o postare pe Facebook.
 
Buletinul electronic va fi disponibil din august
 
Noua cartelă electronică va putea fi solicitată de români începând cu luna august, iar un proiect de anul trecut arată că orice român care are vârsta de peste 12 ani poate opta pentru „buletinul electronic”.
Părinții pot solicita eliberarea unei căți electronice de identitate, indiferent de vârsta copilului. Dar dacă aleg o carte de identitate simplă, românii nu vor putea călători în baza ei ca până acum.
 
Cartea de identitate se va emite în sistem informatizat și va fi de tip cartelă, care va conține următoarele elemente:
 
a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;
e) termenul de valabilitate;
f) fotografia titularului;
g) codul numeric personal;
h) numele de familie şi prenumele;
i) cetăţenia;
j) locul naşterii;
k) sexul;
l) domiciliul.
 
Ce va conține cartela electronică de identitate?
 
Cartela electronică de identitate va fi pe față-verso și va cuprinde următoarele informații:
 
Față:
 
a) denumirea statului emitent;
b) tipul documentului;
c) numele de familie;
d) prenumele;
e) genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
f) cetățenia;
g) data nașterii;
h) codul numeric personal (C.N.P.);
i) numărul documentului;
j) data expirării valabilității;
k) semnătura olografă a titularului;
l) imaginea facială a titularului.
 
Verso:
 
a) domiciliul;
b) data emiterii și autoritatea emitentă;
c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);
d) Zonă Cip.
 
Proiectul publicate de Guvern nu oferă detalii despre datele care vor fi stocate în cip, dar într-un proiect lansat anul trecut de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru dezbatere publică anunța următarele:
– datele din formatul tipărit, care se stabilesc prin norme metodologice. În prezent datele tipărite sunt: numele și prenumele, CNP-ul, cetățenia, locul nașterii, adresa de domiciliu, imaginea facială;
– un certificat digital pentru autentificare emis și înscris de Ministerul Afacerilor interne;
– un certificat digital pentru semnătură electronică emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislația în domeniu; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi impresiunile papilare a două degete.
 
Ce va conține cartea de identitate simplă?
 
Cartea de identitate simplă conține date și informații, înscrise pe față și pe verso, astfel:
 
Față
 
a) denumirea statului emitent;
b) tipul documentului;
c) numele de familie
d) prenumele;
e) sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
f) cetățenia;
g) data nașterii;
h) codul numeric personal (C.N.P.);
i) numărul documentului;
j) data expirării valabilității;
k) semnătura olografă a titularului;
l) imaginea facială a titularului.
 
Verso
 
a) domiciliul;
b) data emiterii și autoritatea emitentă;
c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ).
 
Ce conține cartea de identitate provizorie?
Pe faţa documentului sunt pretipărite următoarele elemente:

a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre.
 
Pe verso, documentul conţine spaţiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum şi următoarele elemente:
 
a) codul numeric personal;
b) numele de familie şi prenumele;
c) cetăţenia;
d) locul naşterii;
f) domiciliul
g) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, dupăcaz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
h) termenul de valabilitate;
i) motivul eliberării;
j) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
k) numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie;
l) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    Trimite prin e-mail