miercuri, 10 martie 2021

Publicat la 3/10/2021 09:50:00 a.m. de

Putem plăti taxe cu cardul, la Consiliul Județean


Medieșenii au posibilitatea de a achita cu cardul bancar taxele și tarifele locale aprobate de Consiliul Județean Sibiu, prin instalarea unui POS la Centrul de Informații pentru Cetățeni, situat la parterul instituției din Sibiu, str. General Magheru, nr. 14. 
Printre taxele care pot fi plătite cu cardul se numără cele pentru eliberarea certificatelor, avizelor sau autorizațiilor, redevență, concesiuni și închirieri, penalități, amenzi, taxe speciale pentru eliberarea unor copii şi extrase ale documentelor deţinute în arhivă, precum și tarifele pentru emiterea de acorduri la utilizarea suprafețelor de teren din zona drumurilor județene, amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor județene și tarifele pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile județene efectuate de vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele prevăzute în anexele 2 și 3 la OG nr. 43/1997. (A.L.)
    Trimite prin e-mail