vineri, 26 martie 2021

Publicat la 3/26/2021 09:48:00 a.m. de

Posturi vacante în administrația publică din județul Sibiu

În aceste zile sunt scoase la concurs 27 de locuri de muncă în sectorul bugetar (autorități și instituții publice) din județul Sibiu

Posturile vacante din autorități și instituții publice sunt publicate pe pagina oficială a Guvernului României, gov.ro. În județul Sibiu sunt disponibile, în aceste zile, 27 de astfel de posturi.

Infirmier la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș
 
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş, județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție, temporar vacante de infirmier la Compartiment Medico – Social.
Până în 30 martie 2021, cei interesați de acest post își vor putea depune dosarele în vederea angajării. În 07 aprilie, la ora 10:00 se va susține proba scrisă a examenului, iar în 12 aprilie, tot la ora 10:00, cei înscriși vor avea proba de interviu.

Îngrijitor-curățenie la Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș

Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș angajează o persoană pentru postul de îngrijitor-curățenie. Proba practică a concursului se va desfășura în data de 05 aprilie 2021, la ora 10:00, 
iar proba de interviu va avea loc în aceeași zi, începând cu ora 12:00. 
 
Șef serviciu la Primăria Municipiului Sibiu
 
Primăria Municipiului Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu la Serviciul Cadastru.
30 martie este data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs. Concursul pentru obținerea postului de șef serviciu va prespune 3 probe, după cum urmează:
 • 07 aprilie 2021, ora 09:00: proba practică (eliminatorie, pe computer);
 • 07 aprilie 2021, ora 12:00: proba scrisă – Bd. Victoriei nr. 1-3, cam. 62;
 • 12 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu – Bd. Victoriei nr. 1-3, cam. 62.
Inspector de Specialitate I la Primăria Municipiului Sibiu
 
Primăria Municipiului Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate grad I.
Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
 • 02 aprilie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 aprilie 2021, ora 08:30: proba eliminatorie pe computer;
 • 12 aprilie 2021, ora 12:00: proba scrisă;
 • 16 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.
Inspector IA la Primăria Comunei Cristian
 
Primăria Comunei Cristian, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector, treapta profesională IA, în cadrul Compartimentului Urbanism.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare (22 martie), la sediul instituției. Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 14 aprilie, începând cu ora 10:00, iar proba-interviu va avea loc în 20 aprilie, la aceeași oră.
 
Referent I, Inspector de Specialitate
 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică nr. 22. județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată. Dintre cele două posturi, unul este pentru ocuparea funcției de inspector de specialitate, grad IA, iar celălalt este un prost referent, treapta I.
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
 • 02 aprilie 2021, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 aprilie 2021, ora 09.00 – proba eliminatorie – cunoștințe calculator – pentru inspector de specialitate, grad IA;
 • 12 aprilie 2021, ora 13.00 – proba practică;
 • 16 aprilie 2021, ora 10.00 – proba interviu;
Consilier IA la Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu
 
Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de executie vacante, de consilier IA (2 posturi).
Pentru obținerea postului de consilier, cei interesați trebuie să parcurgă cele două etape ale concursului. Prima probă, cea scrisă, se va desfășura în 14 aprilie, la ora 09:00, iar interviul este programat pentru data de 16 aprilie, începând tot cu ora 09:00.
 
Director medical - Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
 
Funcția de director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu este disponibilă, iar interesați de această funcție de conducere își pot depune dosarul de înscriere, până la data de 01.04.2021, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs. Concursul va avea loc la sediul unității și va presupune 3 probe, după cum urmează:
test grilă/Lucrare de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 09.04.2021, ora 9.00;
susținerea proiectului de specialitate pe o temă în data de 09.04.2021, ora 13.00;
interviul de selecție în data de 09.04.2021, ora 14.00.
 
Administrator Patrimoniu I – Palatul Copiilor Sibiu
 
Palatul Copiilor Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu I.
Data de 30 martie reprezintă termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs. Aceasta presupune 3 probe, precum urmează:
07 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
08 aprilie 2021, ora 09.00: proba practică;
08 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.
 
Secretar S la ULBS
 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a scos spre angajare două posturi de secretar S, în cadrul Facultății de Științe și în cadrul Facultății de Științe Economice.
Persoanele care își doresc postul din cadrul Facultății de Științe Economice trebuie să depună dosarele de înscriere la concurs până în data de 26 martie 2021, la ora 14:00. Proba scrisă a concursului va începe în 02 aprilie, la ora 09:00, iar interviul se va desfășura în aceeași zi, de la ora 11:00.
Pentru postul de secretar S din cadrul Facultății de Științe, depunerea dosarelor este permisă până în 31 martie, la ora 14:00. Probele de concurs se vor desfășura în data de 8 aprilie. De la ora 10:00 va începe proba scrisă, iar de la ora 12:00 interviul.
 
Administrator cimitir – Primăria Orașului Avrig
 
Primăria Oraşului Avrig, județul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator cimitir în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat.
Proba scrisă a concursului de angajare se va desfășura în data de 14 apilie, începând cu ora 10:00, iar interviul în 16 aprilie, la aceeași oră.
 
Inspector de Specialitate IA și muncitor necalificat
 
Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de inspector de specialitate, grad. IA – Compartimentul Contabilitate și Resurse Umane și de muncitor necalificat, treapta I – Biroul Servicii Funerare.
Pentru ambele funcții, data limită stabilită pentru depunerea dosarelor este de 05 aprilie, ora 14:00. Concursul pentru ocuparea funcției de inspector se va desfășura în 19 aprilie, începând cu ora 10:00 (proba practică/ scrisă). Proba practică pentru obținerea funcției de muncitor necalificat va avea loc tot la data de 19 aprilie, însă începând cu ora 12:00.
 
Asistent medical generalist - Spitalul Orășenesc Cisnădie
 
Spitalul Orășenesc Cisnădie, județul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist (4 posturi). Dintre cele 4 posturi, 3 sunt în cadrul Secției Medicină Internă, iar unul în cadrul Ambulatoriului de Specialitate.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este la data de 01 aprilie 2021, ora 10:00. Proba scrisă a concursului va avea loc în 13 aprilie la ora 09:00, iar interviul în data de 19 aprilie la aceeași oră.
 
Posturi libere la Centrul de Îngrijire și Asistență Agnita
 
În cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Agnita au fost scoase la concurs 6 locuri de muncă, având funcțiile contractuale de: psiholog-practicant, kinetoterapeut, maseur, infirmieră, îngrijitor și muncitor calificat bucătărie (IV).
Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 29 martie 2021, la ora 14:00, iar proba practică/ interviul se va desfășura în 31 martie 2021, la aceeași oră.
 
Primăria Comunei Păuca angajează șofer
 
Primăria Comunei Păuca a scos la concurs un post pentru funcția de șofer. Candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria B și D. Proba scrisă a concursului va fi în data de 06 aprilie 2021, la ora 10:00, iar interviul se va desfășura în 12 aprilie, de la ora 12:00. 
(Ș. B.)

 

    Trimite prin e-mail