vineri, 26 februarie 2021

Publicat la 2/26/2021 11:38:00 a.m. de

Romgaz a încheiat anul 2020 în forță

Cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România a obținut în 2020 un profit net de 1.254,6 milioane de lei, cu 15,14% mai mare decât în anul precedent.
 

Potrivit Raportului privind rezultatele financiare preliminare ale Romgaz, transmis Bursei de la Bucureşti, în trimestrul 4 din 2020, compania a recuperat puternic, cu un profit net estimat de 312,70 milioane lei, în creștere cu 121,6% față de trimestrul anterior. 
Performanța a avut loc în condițiile în care cifra de afaceri a societăţii s-a redus în 2020 cu 19,79%, la 4,074 miliarde lei, cantitatea vândută de gaze naturale fiind cu 10,1% mai mică față de 2019. „Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producția Romgaz, cât și a celor achiziționate în vederea revânzării și din asocieri. În schimb, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au crescut cu 13,32% iar cele din vânzarea de energie electrică cu 29,9%“, anunță Romgaz.

Producție mai mică datorită pandemiei
 
Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2020 a fost de 4.519,7 mil.mc, cu 757,2 mil.mc mai mică decât producția realizată în anul anterior (-14,35%) ca urmare a situației speciale generate de pandemia COVID-19 în economia românească. „În trimestrul al patrulea (T4) al anului curent se observă o revenire puternică a producției față de T3 (creștere estimată de 38,84%), afirmație confirmată și de nivelul similar al producției cu cel din T4 al anului precedent (scădere estimată de doar 0,41%). Față de producția bugetată, producția realizată a fost mai mare cu 4,7%“, se mai arată în Raport.
 
Recuperare în T4
 
Cifra de afaceri preliminată pentru anul 2020: 4,07 miliarde lei (2019: 5,08 miliarde lei), în scădere cu 19,79% (din punct de vedere cantitativ, cantitatea vândută de gaze naturale este cu 10,1% mai mică). Pentru T4 2020 se estimează o creștere cu 59,5% a cifrei de afaceri comparativ cu T3 mai ales ca urmare a unei cantități de gaze naturale vândute mai mari cu 86,4%. La nivel de Grup, în activitatea de înmagazinare se observă o creștere cu 13,32% a cifrei de afaceri susținută de creșterea cu 92,6% a serviciilor de extracție (+20,7 milioane lei) și cu 6,2% (+16,4 milioane lei) a serviciilor de rezervare de capacitate. Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 29,9% față de anul anterior (+43,6 milioane lei) la o producție mai mare cu 58,9%.
 
Cheltuieli de explorare
 
Romgaz arată o diminuare cu 146,0 milioane lei (42,59%) a cheltuielilor cu redevența petrolieră (195,9 milioane lei în 2020, față de 342,9 milioane lei în 2019), ca urmare a diminuării prețului de referință utilizat în calculul acesteia. „Cheltuielile de explorare înregistrate în anul 2020 în valoare de 155,57 milioane lei sunt în creștere cu 533,37% față de anul trecut. Cheltuielile cu explorarea (prospecțiuni seismice) au crescut cu 23,4 milioane lei. Cheltuielile de explorare includ și costul sondelor de explorare casate. În anul 2020 costul acestor investiții casate a fost de 130,7 milioane lei, comparativ cu 23,1 milioane lei în anul 2019. Aceste costuri sunt anulate în cea mai mare parte de veniturile nete din ajustările pentru depreciere“, se arată în Raport.
 
Provizioane și redevența
 
La capitolul „Alte cheltuieli“, Romgaz a înregistrat o scădere cu 25,79% în anul 2020 față de anul 2019. Diminuarea de 400,21 milioane lei se datorează în principal scăderii cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare și a cheltuielilor cu redevența. Alte cheltuieli includ cheltuieli nete cu provizioanele de 84,0 milioane lei în anul 2020, față de un venit net de 57,2 milioane lei în anul 2019. Cele mai semnificative cheltuieli cu provizioanele se referă la:
- consumul de certificate CO2 din cursul anului care urmează a fi achiziționate în anul 2021 (cheltuiala netă de 57,8 milioane lei, influențată de reluarea la venituri în anul 2020 a provizionului constituit în acest scop la finalul anului 2019);
- creșterea provizionului de dezafectare a sondelor (cheltuială netă de 24,3 milioane lei) ca urmare a diminuării ratei de actualizare utilizate în calculul acestui provizion (de la 4,41% în 2019, la 2,97% în 2020); această rată se bazează pe rata de dobândă la titlurile de stat pe 10 ani.

Câștig din deprecierea creanțelor comerciale
 
Grupul calculează deprecierea creanțelor comerciale în funcție de riscul de neîncasare a acestora. În anul 2020, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 17,6 milioane lei. Ca urmare a încasării creanțelor curente de la unul dintre clienții aflați în insolvență, a fost redus riscul de neîncasare avut în vedere la finalul anului 2019, ceea ce a dus la diminuarea ajustării de depreciere înregistrate pentru acest client.
 
Variația stocurilor
 
În cursul anului 2020, cantitatea de gaze extrasă din depozite a fost mai mare decât cantitatea injectată în depozite, generând astfel o variație a stocurilor nefavorabilă (pierdere), spre deosebire de anul 2019 când cantitatea injectată a fost mai mare decât cea extrasă ceea ce a generat o variație a stocurilor favorabilă (câștig). Cantitatea de gaze injectată de Societate în depozite în 2020 față de 2019 a scăzut cu 57,1%, în timp ce cantitatea extrasă a crescut cu 42,7%.
 
Materii prime și consumabile
 
Romgaz a reușit diminuarea cheltuielilor cu materiile prime și consumabile, care se datorează în principal unui consum tehnologic mai mic cu 19,3% din punct de vedere cantitativ (-40,1% ca valoare) și a diminuării cheltuielilor cu combustibilul cu 31,5% în cursul anului 2020 față de anul 2019.
 
Amortizare și depreciere netă
 
Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au scăzut cu 64,86% ca urmare a reducerii cheltuielilor cu amortizarea cu 13,9% și a pierderilor nete din deprecierea activelor imobilizate cu 96,54%.
Având în vedere condițiile actuale de piață, Grupul a considerat că există indicii de depreciere a activelor utilizate în producția de gaze naturale. Drept urmare, a fost realizat un test de depreciere a acestor active care nu a dus la înregistrarea de deprecieri suplimentare. În anul 2020 Grupul a înregistrat doar deprecieri pentru active specifice, ca urmare a abandonării unor sonde care nu au identificat resurse de gaze.

Datorii pe termen scurt și lung
 
Datoriile pe termen lung au înregistrat o creştere de 58,92% faţă de 31 decembrie 2019, în principal datorită avansului provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare cu 45,99% (176,7 milioane de lei, din care 4,2 milioane de lei reprezintă porţiunea pe termen scurt) şi încasării unei tranşe de 115 milioane de lei din fondurile alocate noii centrale de la Iernut prin Planul Naţional de Investiţii (PNI) - sumele primite din PNI reprezintă subvenţii pentru investiţii, urmând a fi transferate la venituri pe măsura amortizării centralei.
Datoriile pe termen scurt au crescut cu 87,08 milioane lei, de la 568,32 milioane lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2019, la 655,40 milioane lei la sfârșitul anului 2020. În schimb, datoriile comerciale s-au diminuat față de 31 decembrie 2019 cu 18,90% datorită reducerii datoriilor față de furnizorii de investiții (-25,6 milioane lei) ca urmare a unui nivel mai redus al investițiilor realizate în anul 2020.
 
Acțiune în Justiție
 
În anul 2020, Romgaz a făcut obiectul unei inspecții economico-financiare privind modul de stabilire a dividendelor conform art. 43 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018. „Concluzia acestei inspecții a fost că Societatea nu a calculat corect nivelul dividendelor acordate și trebuie să plătească dividende suplimentare în valoare de 34.852 mii lei, din care dividendele cuvenite acționarului majoritar sunt în valoare de 24.284 mii lei, sumă la care se adaugă penalități de întârziere de 938 mii lei. Societatea nu a fost de acord cu concluziile raportului de inspecție, în prezent fiind în curs o acțiune în justiție. Contravaloarea dividendelor considerate ca fiind cuvenite acționarului majoritar și penalitățile aferente au fost compensate din oficiu de ANAF cu alte creanțe ale Societății față de ANAF, în fapt Societatea solicitând compensarea creanțelor cu alte datorii fiscale neajunse la scadență. Având în vedere această compensare, rezultatul consolidat include o cheltuială de 24.284 mii lei, întrucât nu există o hotărâre a acționarilor pentru acordarea de dividende suplimentare celor aprobate anterior. În ceea ce privește penalitățile de 938 mii lei, Societatea a obținut anularea acestora potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020“, se arată în Raport.
 
Din impozit
 
În cadrul Raportului, compania Romgaz consemnează diminuarea cu 302 milioane de lei (42,12%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, ca urmare a diminuării preţului de vânzare al gazelor în medie cu 16% şi a unei cantităţi vândute mai mici cu 10,1%.
 
Anticipare
 
Având în vedere condițiile actuale de piață, Grupul a considerat că există indicii de depreciere a activelor utilizate în producția de gaze naturale. Drept urmare, a fost realizat un test de depreciere a acestor active care nu a dus la înregistrarea de deprecieri suplimentare. În anul 2020 Grupul a înregistrat doar deprecieri pentru active specifice, ca urmare a abandonării unor sonde care nu au identificat resurse de gaze. Astfel, cheltuielile cu amortizarea și deprecierea netă au scăzut cu 880,9 milioane lei (-64,86%) față de anul precedent.

    Trimite prin e-mail