miercuri, 27 mai 2020

Publicat la 5/27/2020 07:00:00 a.m. de

Primăria a ochit 800.000 de euro, bani pentru investiții


Consiliul Local Mediaș se reunește astăzi, de la ora 16, pentru ședința ordinară pe luna mai. Va fi din nou o ședință în sistem videoconferință, cu 26 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. Șase dintre ele vizează scoaterea la licitație a unui imobil și a mai multor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș.  


Pentru efectuarea lucrărilor de investiții în Municipiul Mediaș este necesară atragerea de fonduri de la bugetul local, iar veniturile din valorificarea bunurilor din domeniul privat al municipiului Mediaș pot fi utilizate în acest scop“ este unul din motivele pentru care Primăria Mediaș propune astăzi Consiliului Local cele șase proiecte de hotărâre prin care ar putea aduce la bugetul local 832.405 euro. Trebuie precizat că bunurile ar urma să se vândă la licitație, iar valoarea obținută ar putea fi chiar mai mare. Pe lângă fondurile obținute, municipalitatea contează și pe dezvoltarea zonelor, iar într-unul din cazuri dezvoltarea industriei nepoluante și crearea de noi locuri de muncă.  

Iată sumele și bunurile propuse a fi scoase la licitație: 
  • 292.000 euro - imobil și teren aferent în zonă istorică, P-ța Corneliu Coposu nr. 2A, la solicitarea SC Josip&Bodi Gold Property SRL (o firmă înființată anul trecut care conține în denumire, întâmplător sau nu, nume de milionari și totodată de rezonanță în ziarele de cancan. Este vorba despre aproape 900 mp suprafață utilă, subsol, parter și etaj și 713 mp cotă parte din teren aferent.
  • 150.000 euro – teren 10.000 mp pe str. Aurel Vlaicu f.n. - teren cu destinația „curți construcții“ situat în zonă periferică destinat activităților productive, unităților industriale, depozite și parc industrial, conform PUG aprobat  în 2012 prin Hotărâre de Consiliu Local
  • 150.000 euro – teren 10.000 mp pe str. Aurel Vlaicu f.n. - teren cu destinația „curți construcții“ situat în zonă periferică destinat activităților productive, unităților industriale, depozite și parc industrial, conform PUG aprobat  în 2012 prin Hotărâre de Consiliu Local
  • 195.000 euro - teren 13.000 mp pe str. Aurel Vlaicu f.n - teren cu destinația „curți construcții“ situat în zonă periferică destinat activităților productive, unităților industriale, depozite și parc industrial, conform PUG aprobat  în 2012 prin Hotărâre de Consiliu Local
  • 15.405 euro – teren 1.185 mp pe str. Aurel Vlaicu f.n - teren de construcții care se pretează la dezvoltarea industriei nepoluante, situat în zonă periferică destinat activităților productive, unităților industriale, depozite și parc industrial, conform PUG aprobat  în 2012 prin Hotărâre de Consiliu Local
  • 30.000 euro - 3.000 mp pe strada Wewern f.n 


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și suplimentarea listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș cultelor religioase.

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș Piața Corneliu Coposu nr. 2A ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 10.000 mp., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 10.000 mp., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 13.000 mp., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 1.185 mp., proprietatea municipiului Mediaș–domeniul privat, cu drept de administrare Consiliul Local Mediaș.

8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Wewern f.n., aflat în proprietatea municipiului Mediaș, domeniul privat.

9. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra unui imobil locuință socială situat în Mediaș, schimbarea destinației acestuia din „locuință socială” în „locuință” și trecerea din domeniul public al municipiului Mediaș în domeniul privat al municipiului Mediaș.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 67/2010 încheiat între municipiul Mediaş și Direcţia de Asistenţă Socială Mediaș.

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și modificarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Montare semafor trecere pietoni Șoseaua Sibiului nr. 70”.

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş.

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea subapartamentelor nr. 1 și nr. 2 (construcții+cote de teren aferente) din imobilul situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 21.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de administrare nr. 1/2019 încheiat cu Direcția Silvică Sibiu, Ocolul Silvic Mediaș.

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003, în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi - str. Daniel Thellmann.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică, inclusiv centrala termică Corp A și C, Școala Gimnazială H. Oberth Mediaș”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică și centrală termică în Corp C, Liceul Teoretic Axente Sever”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALĂ ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ–CARTIER VITOMETAN–STRADA IACOB PISSO”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiții pentru obiectivul de investiții: ”Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni Județul Sibiu în perioada 2014-2020”

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, la SC ECO-SAL SA Mediaș.

24. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință individuală D+P, garaj, împrejmuire, utilități” str. Binder Bubi f.n.

25. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Schimbare destinație UTR din zonă de locuire în zonă de agrement în vederea construirii unui ansamblu de agrement, branșamente utilități” str. Moșnei f.n.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Amenajare piață circulabilă pietonală în zona istorică” Piața George Enescu f.n.

Întrebări, interpelări, diverse
Adresa nr. 2308/28.04.2020 a S.C. Automecanica S.A Mediaș.
Adresa nr. 5311/05.05.2020 – Scrisoare deschisă Partidul ALDE-Filiala Județeană Sibiu
Adresa nr. 5278/04.05.2020 privind sesizarea doamnei Fodor Delia Carmen.
Adresa nr. 5592/12.05.2020 a subscrisei PATRIA BANK S.A Mediaș.

    Trimite prin e-mail