miercuri, 22 aprilie 2020

Publicat la 4/22/2020 09:51:00 a.m. de

La Mediaș se pun drujbele în cui!


Administrația locală pune preț pe calitatea aerului respirat la Mediaș. Într-o perioadă în care defrișările masive sunt la ordinea zilei, Primăria a blocat timp de 5 ani exploatarea pădurilor care îi aparțin. Mai primește și fonduri europene pentru aceasta. 


Două dintr-o lovitură. Este reușita Primăriei Mediaș care a decis să acceseze schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” într-o perioadă în care cu toții ne plângem de defrișările masive care au loc în România. După ce că se interzice orice tăiere de arbori ai primăriei, timp de 5 ani (cu excepția celor care pun în pericol populația), vom beneficia și de fonduri europene pentru a compensa lipsa exploatărilor. Una din condiții este tocmai menţinerea angajamentului de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani, de la data semnării acestuia. Primarul Gheorghe Roman anunță, pentru următoarea perioadă, lucrări de regenerare a pădurilor, de întreţinere şi îngrijire a puieţilor. 

Gheorghe Roman: „Fac apel la dvs să sunaţi la 112 dacă vedeţi în pădurile medieşene că sunt tăiaţi arbori“


„La propunerea mea, în ultima şedinţă de Consiliu Local s-a aprobat accesarea schemei de ajutor de stat «Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor», proiect european finanţat prin PNDR şi care se întinde pe o perioadă de 5 ani. Practic, începând din acest an şi până în anul 2025 este interzisă tăierea sau exploatarea pădurilor care aparţin municipiului Mediaş. Pot fi tăiaţi doar arborii degradaţi ce reprezintă un real pericol pentru populaţie. (…) În toată această perioadă ne propunem să facem lucrări de regenerare a pădurilor, de întreţinere şi îngrijire a puieţilor. Valoarea acestui proiect este de 233.000 euro“, arată Gheorghe Roman.

Pădure, în locul drujbelor

Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, din cadrul PNDR, are ca scop reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
În proiectul municipiului Mediaş, este vorba despre 1.460,6 hectare fond forestier, proprietate publică. Acesta face parte din Grupa I funcţională, adică păduri cu rol de protecție.


Zone de liniște

Prin accesarea schemei, Primăria Mediaș asigură crearea de „zone de liniște“, prin care se urmărește în principal asigurarea condiţiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere. Totodată, prin menţinerea unei consistenţe crescute a arboretelor, crește capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, iar  retenţia scurgerilor de suprafaţă (în cazul viiturilor) va fi îmbunătăţită.
„Zona de linişte compactă din cadrul unei U.P. nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha. Zona de liniște stabilită prin cererea de sprijin se menţine pe toată perioada de 5 ani a angajamentului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră“, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

Oaze de verdeață

În cadrul zonelor de liniște pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor și a seminţișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum și lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

Proiect finanțat prin PNDR

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:
    Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,
   Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.
Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
a)    25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
b)  103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.


Sancțiuni

Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de angajament să respecte cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională silvică sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare și regenerare, precum și cele referitoare la executarea lucrărilor de rărituri cu atelaje.
În cazul în care pe perioada de aplicabilitate a angajamentului se constată de către instituţiile specializate în cadrul sarcinilor legale care le revin, încălcarea cerinţelor obligatorii, beneficiarul va fi sancţionat în conformitate cu prevederile sistemul de sancţiuni aferent schemei de ajutor de stat.


    Trimite prin e-mail