sâmbătă, 14 martie 2020

Publicat la 3/14/2020 06:25:00 p.m. de Anonim

Ce obligații au angajatorii în plină criză coronavirus


Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu atenționează angajatorii și angajații că au obligația să ia toate măsurile pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19.

Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse:
  • spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  • utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave;
  • evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
  • evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
  • acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;
  • dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool;
„Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activităților având ca scop asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, integrității corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate în procesul de muncă”, arată ITM Sibiu.
Angajatorii au obligația de a întocmi un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, igienico-sanitare și organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum și de a asigura echipamentele individuale de protecție care să îndeplinească cerințele de securitate și sănătate în muncă specifice locului de muncă.
Inspecția Muncii adaugă că activitatea de comunicare și relații cu publicul nu va fi întreruptă, însă recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt obligatorii și să se limiteze la cele strict necesare. Pentru depunerea documentelor, persoanele fizice și juridice au la dispoziție mijloace de comunicare indicate pe site-ul Inspecției Muncii:https://www.inspectiamuncii.ro/buletin-informativ,   https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari
și, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, la adresa: https://www.inspectiamuncii.ro/contact.
    Trimite prin e-mail