vineri, 7 februarie 2020

Publicat la 2/07/2020 02:36:00 p.m. de Anonim

Inspectorii de muncă sibieni au verificat respectarea legislaţiei privind contractele individuale de muncă cu timp parţial

În perioada 13 – 23 ianuarie, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, campania naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Din interogarea bazei de date privind registrul general de evidență a salariaților, gestionată de Inspecția Muncii, la data de 31 decembrie 2019, din numărul total de contracte individuale de muncă active (6.474.320), un procent de 14,23% (921.400) reprezintă contractele individuale cu timp parțial.
În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au verificat 51 de operatori economici.
Pentru neconformităţile identificate, inspectorii de muncă au sancţionat angajatorii cu trei amenzi contravenţionale în valoare totală de 16.000 lei, respectiv o amendă pentru primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial şi două amenzi pentru încălcarea obligaţiei de ţinere a evidenţei orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat.
De asemenea, a fost dispus şi un avertisment scris pentru transmiterea datelor în REVISAL cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut de lege.
„Contractul individual de muncă cu timp parţial este reglementat de art. 103 – 107 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Este obligatorie menţionarea în contract a repartizării programului de lucru şi a interdicţiei de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. Începând cu luna august 2017, prin modificarea şi completarea Codului muncii, primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este considerată muncă nedeclarată”, a precizat Remus Furtună, inspector şef al ITM Sibiu.
    Trimite prin e-mail