sâmbătă, 9 noiembrie 2019

Publicat la 11/09/2019 12:01:00 a.m. de Redacţie

Inspectorii de muncă au verificat respectarea legislaţiei privind munca zilieră. Iată rezultatele!

În perioada 7 – 11 octombrie, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, o campanie naţională de verificare a respectării de către beneficiari a prevederilor legislaţiei privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în domeniile de activitate prevăzute de Legea nr.52/2011, precum şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.


Obiectivele acestei campanii au urmărit, în principal, următoarele: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun în cazul nerespectării de către aceştia a prevederilor legislaţiei privind munca zilieră, creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi al zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale, identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor legale, identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă, determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa şi completa registrul de evidenţă a zilierilor, precum şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenele prevăzute de lege.
„În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au verificat 39 de operatori economici care beneficiază de activităţi desfăşurate de 135 de persoane având calitate de zilieri. Pentru neconformităţile identificate, inspectorii au dispus 37 de măsuri de remediere şi au sancţionat beneficiarii cu 15 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi în valoare totală de 8000 lei, pentru neacordarea repausului săptămânal, respectiv netransmiterea elementelor contractului individual de muncă în termenul prevăzut de lege şi 13 avertismente scrise pentru nerespectarea duratei zilnice de executare a activităţii zilierilor,  acordarea cuantumului remuneraţiei brute sub valoarea pe oră a salariului minim brut pe ţară şi neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă”, ne-a declarat inspectorul şef al ITM Sibiu, Remus Furtună.
    Trimite prin e-mail