sâmbătă, 9 noiembrie 2019

Publicat la 11/09/2019 12:00:00 a.m. de Redacţie

Despre consecințele penale și disciplinare, în cazul profesorilor agresori sau martori

Un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din personalul școlii. Situația ajunge la cunoștința directorului, altui profesor sau oricărei alte persoane salariate a școlii respective. Ce responsabilități are cel care află de acel abuz? Ce se întâmplă cu agresorul?


Judecătorul Cristi Danileț prezintă actele normative care se aplică în astfel de cazuri și anunță că pregătește o lecție juridică și pentru cazul invers, cu consecințele pentru elevii care agresează profesori, informează edupedu.ro.
Care sunt consecințele agresiunilor înfăptuite de profesor împotriva elevului:
“Reguli generale:
Demnitatea omului este o valoare supremă (art. 1 alin. 3 din Constituție), dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (art. 22 alin. 1 din Constituție), iar viața intimă trebuie respectată de orice autoritate (art. 26 alin. 1 din Constituție). Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului și violenței (art. 89 alin. 1 din Legea nr. 272/2004).
În mod expres sunt interzise în școli orice acte de violență (art. 95 din Legea nr. 272/2004). Profesorilor li se interzic agresiunile verbale, fizice și tratamentele umilitoare asupra elevilor (art. 5 lit. a pct. II din Codul – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar din 2018 aprobat prin Ordinul MEN nr. 4831/2018), relațiile sexuale cu elevii (art. 5 lit. a pct. V din Codul – cadru de etică), precum și producerea și distribuirea de materiale pornografice cu majori sau minori, elevi sau nu, în timpul activităților sale școlare și extrașcolare (art. 9 lit. b din Codul – cadru de etică).
Profesorul-Agresor: Profesorul care nu respectă regulile expuse mai sus va suporta două feluri de consecințe:
Consecințe penale:
Dacă jignește, amenință sau lovește un elev în timpul orei sau al pauzelor, profesorul comite infracțiunea de purtare abuzivă și pentru jigniri riscă închisoare 1 – 6 luni sau amendă penală, pentru amenințări riscă închisoare 4 luni – 1 an și 4 luni sau amendă penală, pentru loviri fără leziuni riscă închisoare 4 luni – 2 ani și 8 luni sau amendă penală (art. 296 Codul penal);
Dacă întreține relații intime cu un elev fără consimțământul acestuia, profesorul comite infracțiunea de viol în formă agravată și riscă închisoare 5 – 12 ani (art. 218 alin. 2 lit. a și lit c din Codul penal); dacă întreține relații intime având consimțământul elevului comite infracțiunea de act sexual cu un minor, astfel dacă elevul are vârsta sub 15 ani profesorul riscă închisoare 3 – 10 ani (art. 218 alin. 4 lit.b din Codul penal), iar dacă elevul are vârsta de 15 – 18 ani profesorul riscă închisoare 15 – 18 ani (art. 218 alin. 3 lit. b din Codul penal);
Dacă comite alte tipuri de acte de natură sexuală cu un elev sub 13 ani, profesorul comite infracțiunea de corupere sexuală a minorilor și riscă închisoare 2 – 7 ani; la fel, dacă comite acte sexuale de față cu elevul sub 13 ani, riscă închisoare 6 luni – 2 ani sau amendă penală; iar dacă îi dă minorului filme sau fotografii pornografice riscă închisoare 3 luni – 1 an sau amendă penală (art. 221 Codul penal);
dacă invită sau trimite prin mail, mess sau sms o invitație unui minor sub 13 ani să se întâlnească pentru a întreține sau viziona filme sau poze relevând relații intime, profesorul comite infracțiunea de racolarea minorilor în scopuri sexuale și riscă închisoare 1 lună – 1 an sau amendă penală (art. 222 din Codul penal);
Dacă filmează elevul minor cu telefonul mobil sau dacă trimite prin internet sau rețele de socializare un filmuleț cu elevul său minor altor persoane, profesorul comite infracțiunea de pornografie infantilă și riscă închisoare 2 ani și 8 luni – 9 ani și 4 luni (art. 374 alin. 31 lit. b C.pen). Pentru toate aceste infracțiuni cercetarea penală se face de către polițiști sau procurori indiferent pe ce cale află de comiterea faptelor. Sancțiunea se dă de către judecător. Ea se poate contesta cu apel.
Consecințe disciplinare:
Pentru că încalcă interdicția de a agresa sau umili un elev, de a întreține relații intime cu un elev sau de a produce sau folosi materiale pornografice în timpul activităților sale, fapta profesorului este și abatere disciplinară (art. 14 din Codul – cadru de etică). Orice persoană poate sesiza școala cu privire la săvârșirea faptei de către profesor. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la registratura școlii (art. 280 alin. 3 din Legea nr. 1/2011). Consiliul de administrație va numi mai întâi o comisie de cercetare (art. 280 alin. 5-7 din Legea nr. 1/2011). După aceste cercetări, dacă este vinovat, profesorului i se va aplica de către Consiliul de Administrație al școlii (art. 93 din Legea nr. 1/2011) o sancțiune disciplinară (art. 280 alin. 2 din Legea nr. 1/2011). Decizia consiliului poate fi contestată la Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectorarul Școlar (art. 280 alin. 8 din Legea nr. 1/2011). Decizia colegiului poate fi contestată la Tribunal.
Profesorul-Martor:
Profesorul care află că un elev este abuzat sau neglijat acasă, la școală sau în orice alt mediu se numește martor. Martorul poate fi ocular sau din auzite. Profesorul martor are două obligații legale, riscând la rândul său să fie sancționat dacă nu le îndeplinește:
Indiferent cine este abuzatorul elevului, profesorul martor este obligat să sesizeze de urgență DGASPC (art. 89 alin. 3 și art. 96 alin. 1 din Legea nr. 272/2004), în scris sau chiar la telefonul copilului pus la dispoziție de DGASPC (art. 96 alin. 2 din Legea nr. 272/2004). În județul Cluj, “telefonul copilului” este nr. 0264.983. Dacă nu o face, încalcă obligația expresă de a sesiza abuzul sau neglijența asupra elevilor (Codul-cadru de etică). Pentru aceasta poate fi sancționat disciplinar de către Consiliul de Administrație al școlii (art. 93 și art. 280 din Legea nr. 1/2011). Sancțiunea poate fi contestată la Colegiul de Disciplină de la Inspectorat, apoi la Tribunal;
În același timp, dacă abuzatorul elevului este chiar un profesor atunci profesorul- martor este obligat să sesizeze de îndată Poliția sau parchetul. Dacă nu procedează astfel el se face vinovat de comiterea infracțiunii de omisiunea sesizării și riscă sancțiunea cu închisoarea 3 luni – 3 ani sau amenda penală (art. 267 Codul penal). Investigațiile penale se fac de către polițiști sau procurori, indiferent pe ce cale află de o astfel de faptă comisă de profesorul-martor. Sancțiunea se dă de către judecător. Ea se poate contesta cu apel.”
    Trimite prin e-mail