sâmbătă, 9 noiembrie 2019

Publicat la 11/09/2019 12:03:00 a.m. de Redacţie

1.64% – rata şomajului înregistrată la Sibiu în luna septembrie

La sfârșitul lunii septembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.229 șomeri (din care 1.554 femei), rata șomajului fiind de 1,64%, mai mică cu 0,01 puncte procentuale decât valoarea înregistrată în luna august.

Din totalul de 3.229 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu, 875 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.354 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.140 șomeri provin din mediul rural și 1.089 sunt din mediul urban.
Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu (38,03%), urmați de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (35,08%), 19,10% au absolvit studii liceale şi postliceale, iar cei cu studii superioare sunt 7,52% din totalul șomerilor înregistrați.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.545 persoane foarte greu ocupabile, 1.468 greu ocupabile, 99 mediu ocupabile, iar 117 sunt persoane ușor ocupabile.
    Trimite prin e-mail