marți, 29 octombrie 2019

Publicat la 10/29/2019 11:08:00 a.m. de Redacţie

Consiliul Județean anunță lansarea licitației privind atribuire trasee județene pe perioadă determinată
Consiliul Județean anunță lansarea licitației privind atribuire trasee județene pe perioadă determinată după următorul calendar:
1. 28.10.2019 – 07.11.2019 – perioada de depunere a ofertelor, în plic închis la Registratura Consiliului Județean Sibiu sau în format electronic la adresa de email: transporturi@cjsibiu.ro, de către operatorii de transport interesați (în data de 07.11.2019 până la ora 12.00);
2. 08.11.2019 – ședința de evaluare a ofertelor.
3. 11.11.2019 – afișarea rezultatelor, atât la sediul Consiliului Județean Sibiu cât și pe site-ul instituției
Traseele județene supuse atribuirii directe sunt:
 • Sibiu -Tălmaciu -Sădurel;
 • Sibiu-Șeica Mare – Metiș;
 • Sibiu-Ruși -Veseud;
 • Sibiu-Slimnic-Ruși;
 • Sibiu-Șura Mare- Hamba;
 • Sibiu -Alțâna-Ghijasa de Sus;
 • Sibiu– Chirpăr-Săsăuș;
 • Sibiu-Ocana Sibiului -Topârcea;
 • Sibiu– Mohu -Veșțem;
 • Sibiu – Șelimbăr – Bungard;
 • Copsa Mică -Șeica Mare – Mordășan;
 • Agnita -Bârghiș -Apoș;
Pot participa la atribuirea traseelor operatorii de transport rutier autorizați, ce dețin microbuze/autobuze înmatriculate în România, în proprietate sau cu contract de leasing, libere de alte sarcini de transport (pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului de transport rutier).
Rezultatul ședinței de evaluare a ofertelor se va transmite pe email operatorilor de transport rutier și se va publica atât la sediul Consiliului Județean Sibiu cât și pe site-ul instituției.
Documentele necesare pentru depunerea ofertelor:
– Cerere/solicitare atribuire traseu județean;
– Lista autovehiculelor cu care operatorul de transport participă la procedura de atribuire;
– Copie licență comunitară pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț;
– Copie conformă pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț;
– Copie certificat de înmatriculare;
– Copie carte de identitate a autovehiculului;
– Copie certificat de clasificare;
– Copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
– Certificat eliberat de autoritățile legale competente, care să ateste lipsa datoriilor restante către bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora;
– Certificat eliberat de autoritățile legale competente, care să ateste lipsa datoriilor restante către bugetul local, la momentul depunerii acestora;
– Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor;
– Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că autovehiculul este liber de alte sarcini de transport.
Documentele solicitate vor fi numerotate, întocmindu-se un opis al acestora, și vor fi transmise pe email la adresa transporturi@cjsibiu.ro sau depuse la Registratura Consiliului Județean Sibiu, în plic închis (pentru fiecare traseu în parte), pe care se vor menționa: denumirea operatorului, date privind identificarea operatorului, denumirea traseului județean pentru care se face cererea, datele de identificare ale autorității contractante.
Criteriile de evaluare și punctaje, metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a operatorilor de transport, precum și alte detalii despre lista traseelor județene supuse atribuirii directe pe perioadă deteminată le găsiți pe site -ul Consiliului Județean http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2019/10/ANUNT-LICITATIE-TRASEE-JUDETENE.pdf.
    Trimite prin e-mail