miercuri, 10 iulie 2019

Publicat la 7/10/2019 08:13:00 p.m. de Anonim

Stagii europene de pregătire pentru elevii şi profesorii Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică


Experiența de formare şi perfecționare într-un mediu profesional european, finanțată de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, continuă pentru elevii şi profesorii Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copşa Mică.
Dacă, în anul 2018, 14 elevi şi doi profesori ai şcolii au beneficiat de două săptămâni de instruire practică în domeniul electronică-automatizări, într-o firmă de specialitate din Sevillia-Spania, pentru anul şcolar 2019-2020 şcoala a câştigat o finanțare de 66.208 euro pentru un proiect similar, de mobilități de formare profesională, cu tema „Stagii europene pentru reuşita profesională”.
Astfel, în anul şcolar 2019-2020, 20 de elevi ai şcolii înscrişi la şcoala profesională, care se pregătesc pentru calificarea instalator instalații tehnico-sanitare şi de gaze, împreună cu două cadre didactice de specialitate şi doi profesori însoțitori, vor desfăşura trei săptămâni de activități practice într-o firmă de construcții-instalații din Granada-Spania.
Prin derularea acestui nou proiect Erasmus+ se urmăreşte îmbunătățirea formării profesionale a elevilor Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică, care să faciliteze tranziția de la şcoală la viața activă şi să conducă la creşterea gradului de angajabilitate la absolvirea studiilor. Stagiul european va motiva elevii, îi va conştientiza şi determina să se aplece cu mai multă atenţie asupra pregătirii lor profesionale, astfel încât în calitate de viitori profesionişti să facă faţă unui mediu competitiv.
Proiectul se înscrie în rândul inițiativelor şcolii, prin care se urmăreşte asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de instituția de învățământ, prin atingerea standardelor curriculare şi de calitate pentru toate domeniile de pregătire în care şcoala oferă calificare profesională.


prof. Lucia BERGER
director Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică
    Trimite prin e-mail