joi, 10 ianuarie 2019

Publicat la 1/10/2019 01:00:00 a.m. de Anonim

Angajări la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca (P)REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

– 2 posturi inginer automatizari/electrotehnic/energetic

– 1 post electrician

– 2 posturi instalator

– 2 posturi sudor    

Condiţii de participare:

– pentru postul de inginer: studii superioare

– pentru posturile de electrician, instalator si sudor: diploma de certificare a competenţei profesionale si vechime in meserie de min. 2 ani.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii urmatoarele:

–  cerere de înscriere la concurs;

–  copia actului de identitate;

–  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;

–  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;

–  curriculum vitae.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, departament resurse umane, telefon 503720 sau 503703.
    Trimite prin e-mail