miercuri, 10 octombrie 2018

Publicat la 10/10/2018 11:44:00 a.m. de Anonim

Jandarmeria Sibiu recrutează!


Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu recrutează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ – sesiunea de admitere ianuarie 2019.


–  Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi  „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgăşani – 350 de locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

·       317 locuri alocate Jandarmeriei Române;

·       25 locuri alocate SIE;

·       8 locuri alocate SPP; – durata studiilor – 1 an;

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

·       335 locuri alocate Jandarmeriei Române;

·       15 locuri alocate SIE; – durata studiilor – 1 an.

Cererile se depun de către candidaţi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu, Calea Poplăcii nr. 85, până la data limită de 23.11.2018.

Dosarele de recrutare în volum complet (dosar plic) se depun până la data de 13.12.2018 la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu.

Condiţii legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi, în anul participării la concurs de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;

– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Toţi tinerii care îşi doresc o carieră în cadrul Jandarmeriei Române sunt așteptați pentru înscriere la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean situat în municipiul Sibiu, Calea Poplăcii nr. 85.

Detalii suplimentare se pot obține la tel. 0269/233170; 0269/233190 – interior 24534/24535/24537 sau accesând link-ul: http://www.jandarmeriasibiu.ro/Locuri-de-admitere-in-institutiile-de-invatamant.html.
    Trimite prin e-mail