miercuri, 6 iunie 2018

Publicat la 6/06/2018 08:53:00 p.m. de Anonim

Centura - prioritate imediată, dar fără baniConstrucția centurii ocolitoare a municipiului Mediaș nu va primi finanțare guvernamentală.


Deputatul UDMR Zacharie Benedek a cerut lămuriri din partea Ministerului Transporturilor despre acest proiect. „Strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere este stabilită de Ministerul Transporturilor prin Master Planul General de Transport al României, document strategic aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 666/14.09.2016, care stabileşte principalele direcţii de dezvoltare a infrastructurii de transport din România pentru următorii 15 ani. CNAIR SA respectă prevederile MPGT, în concordanţă cu priorităţile stabilite în implementarea programelor asumate prin strategia fiscal-bugetară (bazată pe o politică fiscală prudentă) şi cu limitele bugetare anuale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice pentru activitatea de investiţii, repartizate conform Legii Bugetului pe anul 2018 (lege care prevede şi autorizează veniturile şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile şi activităţi finanţate din venituri proprii). În actualul MPGT nu este prevăzut proiectului de infrastructură rutieră Variantă Ocolitoare Mediaş. Precizăm că, în anul 2009, prin Hotărârea de Guvern nr. 648, pentru obiectivul «Varianta de ocolire Mediaş pe DN 14» (proiect existent în faza Studiu de fezabilitate), au fost aprobaţi indicatorii tehnicoeconomici. În anul 2014 a fost demarată o procedură de licitaţie pentru revizuirea/actualizarea studiului de fezabilitate, cu termen de deschidere a ofertelor în 10.12.2014. În februarie 2016 a fost aprobat Raportul de anulare al procedurii. În urma depunerii unei contestaţii, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins anularea procedurii şi s-a dispus obţinerea unei surse de finanţare şi finalizarea procedurii de evaluare/adjudecare. Nefiind identificată nicio sursă de finanţare, procedura a fost anulată din nou. În data de 10.06.2016, CNSC a respins o nouă contestaţie formulată asupra Raportului de anulare a procedurii, iar procedura a fost anulată în Serviciul Electronic de Achiziţii Publice în data de 13.07.2016. Precizăm că strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României se actualizează periodic, astfel încât finanţarea proiectelor pentru infrastructura de transport să se încadreze în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate“, este replica venită de la cabinetul ministrului Lucian Șova.

Pe cont propriu

Autoritățile locale trebuie să facă rost de bani pentru a demara investiția așteptată de mai bine de un deceniu. „Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont că pentru acest proiect nu există nicio sursă de finanţare, subliniem că autorităţile publice locale sunt eligibile pentru realizarea acestui obiectiv în cadrul Programului Operaţional Regional“, se mai arată în răspunsul Ministerului Transporturilor. 
    Trimite prin e-mail