luni, 19 martie 2018

Publicat la 3/19/2018 10:45:00 a.m. de

Anunț de angajare - S.C. Apa Târnavei Mari S.A. (P)S.C. Apa Târnavei Mari S.A. anunţă organizarea următoarelor selecţii de dosare, în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor:1. Economist

Condiții pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență de lungă durată în domeniul economic
 • Experienţă de specialitate minimum 3 ani pe posturi în departamentul financiar-contabilitate la entități mijlocii, întreprinderi publice ori societăţi comerciale din domeniul privat;
Constituie avantaj experienţă relevantă în gestionarea financiar-contabilă a unui proiect  finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din domeniul privat;

2. Inginer

Condiții pentru ocuparea postului
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență de lungă durată în domeniul tehnic
 • Experienţă de specialitate minimum 3 ani
Constituie avantaj experienţă relevantă în gestionarea, întocmirea documentației tehnice/ proiect  finanțat din fonduri europene nerambursabile
·         Competențe de bază în matematică, știinte și tehnologie
·         Competențe informatice (Microsoft Office-Word, Excell)
Capacitate de lucru și respectarea dead-line-urilor
Atenție distributivă

Dosarul  de candidatură va conţine:
 • Cerere Tip (la sediul societății) sau  CV în format Europass, semnat și datat;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copii după actele de studii;
 • Copie după Carnetul de Muncă / adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în munca, și, după caz, în specialitate sau relevantă;
·         Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale; Nu au dreptul să participe persoanele asupra cărora instanța a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei temporar sau definitiv;
 • Adeverință care atestă starea de sănătate.
Vor fi acceptate numai dosarele care îndeplinesc condițiile de mai sus.
Desfăşurarea selecției:
Persoanele calificate în urma analizei dosarului vor participa la un interviu, care va avea în vedere următoarele criterii de evaluare:
 1. abilitățile de comunicare;
 2. capacitatea de analiză și sinteză;
 3. abilitățile impuse de funcție, dupa caz;
 4. motivația candidatului;
 5. comportamentul în situațiile de criză.
 Calendarul selecţiei:
 • Depunere dosar : 16.03.2018 – 30.03.2018
 • Analiză dosare şi programare la interviuri: 02.04.2018-05.04.2018
 • Comunicare rezultate : 06.04.2018
Candidaţii interesaţi pot depune dosarul până cel târziu la data de 30.03.2018, ora 12:00, la sediul societății din Mediaș,  Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19.
Detalii suplimentare la tel. 0269 841425/ int 123, Compartiment Resurse Umane.
    Trimite prin e-mail