duminică, 10 decembrie 2017

Publicat la 12/10/2017 04:59:00 p.m. de Anonim

Transportatori rutieri amendați de ITM Sibiu


39 de transportatori rutieri din județul Sibiu au fost controlați, în ultima perioadă, de inspectorii de muncă.

În perioada 8 – 24 noiembrie s-a desfăşurat, la nivel naţional, campania de control privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. Acțiunea a urmărit, în principal, identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și determinarea acestora să încheie lucrătorilor contracte individuale de muncă, creşterea gradului de conştientizare a angajaţilor şi angajatorilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, dar și îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale personalului care efectuează transport rutier, a securităţii şi sănătăţii conducătorilor auto și îmbunătăţirea siguranţei rutiere.

Verificările s-au efectuat la 39 de unități din județul Sibiu, de către echipe mixte de inspectori de muncă, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și al securităţii şi sănătăţii în muncă. În total au fost constatate 151 de neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, iar șapte din ele au fost sancționate cu amenzi contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei.

Principalele deficiențe constatate de inspectorii de muncă au fost: neplata drepturilor salariale în termenul prevăzut în contractele individuale de muncă; nerespectarea dispozițiilor legale privind evidența muncii; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; nerealizarea măsurilor dispuse în controlul precedent; instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă; nu s-a efectuat supravegherea medicală adecvată, la angajare şi periodic, pentru toţi lucrătorii; nu s-au întocmit instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru toate activităţile desfăşurate; nu s-a prezentat dovada acordării echipamentului individual de protecţie; nu s-a menţionat rezultatul controlului tehnic al autovehicolului în foaia de parcurs înainte de plecarea în cursă.
    Trimite prin e-mail