miercuri, 7 iunie 2017

Publicat la 6/07/2017 03:32:00 p.m. de Redacţie

APEL DE SELECŢIE - Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului: „SPRIJINIREA MICROÎNTREPRINDERILOR START-UP“ (P)

Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului anunţă public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:
M19.2(M1/6A) - 01/17 - 21.07.2017

Data lansării apelului
7 IUNIE 2017

Măsura de finanţare deschisă:
MĂSURA M1/6A – „SPRIJINIREA MICROÎNTREPRINDERILOR START-UP“


Beneficiari Eligibili:
  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi;

Fondul nerambursabil total disponibil:
270.000 EURO

Suma maximă nerambursabilă/proiect:
50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de EURO/proiect în cazul activităţilor de producţie.

Intensitatea sprijinului:
100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Data limită pentru depunerea proiectelor
21 IULIE 2017

Depunerea proiectelor:
7 iunie – 21 iulie 2017, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00, la Secretariatul GAL Podişul Mediaşului, comuna Aţel, nr 76.

Date de contact:
Ovidiu Drăguşanu, Preşedinte, tel 0752.108.092, e-mail: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Michael Klemens, Animator, tel 0741.084.585, e-mail: klemens.michael@galpm.ro

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociaţiei.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galpm.ro


    Trimite prin e-mail