miercuri, 7 iunie 2017

Publicat la 6/07/2017 03:34:00 p.m. de Redacţie

ANUNȚ DE SELECȚIE - Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului: „MODERNIZAREA MICROÎNTREPRINDERILOR“ (P)

Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului anunţă public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER

Data lansării apelului:
7 IUNIE 2017

Măsuri de finanţare deschise:

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M2/6A) - 02/17 - 04.08.2017
M2/6A – „MODERNIZAREA MICROÎNTREPRINDERILOR“


Beneficiari Eligibili:
·      Microîntreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul rural;
·      Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole;
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 220.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 90% din totalul cheltuielilor eligibile
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 100.000 EURO

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6B) - 02/17 - 04.08.2017
M3/6B – „CREAREA ŞI EXTINDEREA SERVICIILOR DE BAZĂ DESTINATE POPULAŢIEI“
Beneficiari Eligibili:
·      Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 410.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% - proiecte negeneratoare de venit, 100% - proiecte generatoare de venit, de utilitate publică, 90% - proiecte generatoare de venit
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 50.000 EURO

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6B) - 02/17 - 04.08.2017
M4/6B – „CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA PATRIONIULUI CULTURAL”
Beneficiari Eligibili:
·      Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
·      ONG-uri care au în proprietate clădiri tradiţionale cu valoare arhitecturală (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, şuri), sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minimum 10 ani de la depunerea cererii de finanţare; sau ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi, dar care prezintă un acord/convenţie scrisă între ONG şi persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcţii tradiţionale, în cadrul căruia proprietarul îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina clădirea/ construcţia tradiţională şi de a nu modifica aspectul/funcţionalitatea clădiri/construcţiei tradiţionale pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcţiune a clădirii/construcţiei tradiţionale, precum şi faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părţii de imobil renovat;
·      Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare;
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 150.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% - proiecte negeneratoare de venit, 100% - proiecte generatoare de venit, de utilitate publică, 90% - proiecte generatoare de venit
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 50.000 EURO


Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M5/6B) - 02/17 - 04.08.2017
M5/6B – „INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI INTEGRAREA MINORITĂŢILOR
Beneficiari Eligibili:
·      Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
·      ONG-uri care au prevăzut în Statut prestarea de servicii sociale;
·      Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare.
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 162.064 EURO
Intensitatea sprijinului:  100% - proiecte negeneratoare de venit, 100% - proiecte generatoare de venit, de utilitate publică, 90% - proiecte generatoare de venit
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 40.000 EURO, sau până la 100.000 EURO pentru proiecte ce deservesc 2 UAT-uri

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M8/3A) - 02/17 - 04.08.2017
M8/3A – „PROMOVARE FORME ASOCIATIVE“
Beneficiari Eligibili:
Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: 
·      PFA/II/IF;
·      microîntreprinderi şi întreprinderi mici;
·      organizaţii neguvernamentale;
·      comunele;
     şi                     
·      cel puţin 2 fermieri înregistraţi în registrul agricol al unei Comune din teritoriul GAL Podişul Mediaşului;
Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu sa fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Podişul Mediaşului
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 60.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100%
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 60.000 EURO

Fond nerambursabil total disponibil/sesiune:
1.002.064 EURO

Data limită pentru depunerea proiectelor:
4 AUGUST 2017

Depunerea proiectelor:
7 iunie – 4 august 2017, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00, la Secretariatul GAL Podişul Mediaşului, comuna Aţel, nr 76.

Date de contact:
Ovidiu Drăguşanu, Preşedinte, tel 0752.108.092, e-mail: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Michael Klemens, Animator, tel 0741.084.585, e-mail: klemens.michael@galpm.ro

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociaţiei.

Detalii privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul www.galpm.ro.
    Trimite prin e-mail